Нова технология за търсене на изображения от Xerox

1443
Spread the love

Инструментите за търсене на снимки са на разположение на технологичния онлайн портал на компанията Open Xerox – уебсайт, който позволява на потребителите да изпробват системата и да споделят отзиви.
Екипът от изследователи на Xeroxразработи технологии, които улесняватоткриването на най-подходящата снимказа визуализиране и комуникиране навашето послание.
Разработенив Европейскияизследователския центъра на Xerox,четирите нови инструмента анализират,класифицират и откриват изображения.Например, един от инструментите можеда сортира колекциите според конкретниестетически характеристики, вместотрадиционните основни категории.

Инструментитеулесняватуправлението наголемимасиви с информация, документи и снимки. 

Новитепробни версии включват: 

  • Търсене наподобни изображения – способност за щателенанализ на 5 милиона снимки за по-малко от секунда чрез стандартеннастолен компютър. Тази технология позволява всеки да търси измеждуголеми колекции със снимки във високо качество, дигитални галерии илиграфични елементи и да откриете точно тази, от която се нуждаете. Xeroxработи върху облачно-базирана версия, която е способна да доставитърсене в реално време сред стотици хиляди изображения. Технологията,която е в основата на „Търсене на подобниизображения“ може да бъде полезна приподредбата при всички видове хранилищаза изображения – от големи банки заснимки, до дигитални документи накорпорации или лични колекции на вашиянастолен компютър. 

inline_229_https://printguide.info/images/Xerox_similar_image_search.jpg

  • Снимковкатегоризатор е скорошен победител на международното Imagenetсъстезание по класифициране на изображения. Тази технология автоматичноподрежда изображения според тяхното съдържание. Предназначена за хораот рекламния и маркетинговия бранш, фотографи, както и за всички, коитоуправляват големи галерии от снимки. Използва методът на таканареченото „машинно обучение“ и алгоритми заобработка на изображения, за да ги анализира и класифицира в категории.Например, текстови задания за търсене на „залез“,„ябълка“ или „маргаритка“ щебъдат разпознати, без предварително да сте използвали тези думи вописанието на изображението.

inline_294_https://printguide.info/images/Xerox_image_categorizer.jpg

  • Търсене поестетически критерии – много от настоящитеметоди за класифициране на изображения са базирани върху разпознаванена части от тях – ако съдържа гуми и път, то по-вероятно еснимката да съдържа автомобил, отколкото жираф. Ако имате нужда от новподход, за да бъдат установени естетическите качества или стилистичниелементи на изображението, то това е подходяща за вас технология.Използвайки подредба по категории на изображенията, този прототип сезаема с тежката задача да се научи кое прави изображението специално иуникално. Например, добрите крайбрежни кадри често включват кадифенивълни, постигнати чрез дълга експонация на кадъра. Алгоритъмът ще уловитова качество у снимката. Приложението активира способността за търсенев големи снимкови галерии, помагайки да изберете най-добрата заразпечатване или да откриете фотография, която отговаря на определенстил в огромна колекция.

inline_88_https://printguide.info/images/Xerox_aesthetic_image_search.jpg

  • Catepix–технология за сложен анализ на изображението е внедрена взабавно приложение, което анализира вашите снимки във Facebook и„гадае“ за вашата натура.

inline_286_https://printguide.info/images/Xerox-catepix.jpg
Линк към технологичният онлайн портал на Xerox, където можете датествате търсенето: open.xerox.com

Биографична информация