Нови възможности за дигитален печат във „Фатум”, с Xerox DocuColor® 5000

4264
Нови възможности за дигитален печат във „Фатум”, с Xerox DocuColor® 5000
Spread the love

От декември м.г. една от най-големите и модерни компании за печат и предпечат в столицата – „Фатум” ООД , предоставя още по-широки възможности за дигитален печат, благодарение на най-новата си цифрова машина – Xerox DocuColor® 5000.
Пресата с търговсконаименование Malta е последният модел професионални машини на Xerox,която през октомври т.г бе представена на специално събитие в рамкитена „Реклама Експо 2006”. Първата Malta еинсталирана в пловдивския принтшоп „Зебра”.

Новата дигитална преса Xerox DocuColor® 5000 има скорост напечат 50 цветни страници в минута и е разработена за предприятия съссредни обеми на натоварване, които имат повишени изисквания къмфункционалните възможности на машината и качеството на печата.Системата е оптимизирано решение като производителност и цена иразкрива нови възможности в сегмента на печатниците със среден обемпродукция. Xerox DocuColor 5000 предлага константно качество наизображенията, а също и възможност да се работи с широк набор медии,типични за високият клас индустриални машини. Персонализиранена маркетингови документи е друго полезно приложение, коетона нашия пазар все още не е широко популярно. Предимствата от него сапознати предимно на компаниите от ютилити сектора, които регулярноизпращат писма с променливо съдържание до милиони адресати.

Друга машина на Xerox, с която „Фатум” работивече две години е Xerox DocuColor 6060. Чрез нея фирмата обхващашесегмента на малките тиражи. Световната тенденция е повишенотърсене на такъв вид поръчки и именно този сегмент покриват машините наXerox. Изследователската компания CAP Ventures предоставя данни, споредкоито през 2006 г. са отпечатани 54,4 млрд. дигитални отпечатъци,докато през 2001 те са били – 11 млрд. Едни от основните импотребители са рекламните агенции. За тях от голямо значение са кактокачеството на крайния продукт, така и кратките срокове за изпълнение напоръчките, които варират: от малки стикери за CD-та, плакати, брошури,флайъри, календари, дипляни, информационни бюлетини, визитки, менюта,купони, формуляри, до каталози, фотоалбуми, учебници, коректури, книги.

За Фатум

„Фатум”е частна компания, специализирана в производството на печатниматериали на офсет. Основана е през 1992 г. като студио за предпечат. Вмомента там работят 60 човека и е една от най-модерните печатници вБългария, като предлага на своите клиенти възможно най-високо качествоспоред стандартите на Европейския пазар. Фирмата покрива пълна гама от услуги от идеята, дизайна, предпечата, печата идовършителните работи.
Клиенти на компанията са Министерство на икономиката, Парламента наРепублика България, Национален статистически институт, НовеХолдинг, Крафт Фуудс България, Шел България, Каменица,АКТАВИС, списания BRAVACASA, MAX и много др.

inline_395_http://polygraphy.info/images/media/pics/DOCU5000.jpg

  • Характеристики на машината:
  • Xerox DocuColor 5000 обезпечава 2400 x 2400dpi резолюция на печат чрез 32-лъчева лазерна технология;
  • DocuColor 5000 е с възможности за изготвяне наразнообразна полиграфическа продукция като брошури, плакати, листовкиза директна поща, етикети и други разнообразни пълноцветнирекламни материали;
  • Xerox DocuColor 5000 е стандартно снабдена сустройство за подаване на хартия с голям капацитет– 4000 листа, но опционално има възможност за допълнителна,което увеличава общия капацитет на 8000 листа;
  • Системата позволява in-line довършителнипроцеси – устройство за подреждане на отпечатъците иустройство за сгъване и броширане;
  • Интуитивен “user friendly”потребителски интерфейс прави работата с DocuColor 5000 много лесна.Системата позволява гъвкаво управление и възможност за създаване наработни профили по медии;
  • Чрез възможността за избор нависокофункционален цветен сървър Creo или EFI, DocuColor 5000 можемного лесно да се интегрира към съществуващия работен процес.Контролерите са снабдени с професионални инструменти за управление нацвят и задание;
  • Набор от софтуерни програми Xerox FreeFlowDigital Workflow Collection – решения за производственияпроцес, които автоматизират операции и позволяват създаването на удобнирешения. Като допълнение към съществуващите цветни контролери скороXerox ще предложи и нов цветен сървър Xerox FreeFlow®DocuSP®.

Източник: Ксерокс- България ЕООД

Биографична информация