Нови цветни възможности с най-продуктивната дигитална преса в света-Xerox iGen3

1628
Нови цветни възможности с най-продуктивната дигитална преса в света-Xerox iGen3
Spread the love
Нови довършителни опции и още по-впечатляващо качество с водещите полиграфски системи Xerox iGen3.
Xerox предложи новивъзможности за довършителни операции към най-продуктивната дигиталнапечатаща система в света – Xerox iGen3. Компанията представиновите опции по време на годишната On Demand Conference and Exposition,водещо събитие за принт индустрията, което се проведе в Бостън,Масачузет, през първата седмица на март т.г.

Сега, пресата Xerox iGen3 е още по-продуктивна с нововъведения за ощепо-високо качество на изображението и нови функции за автоматичнопроизводство на книги и справочници.

International Color Consortium (ICC) DeviceLink Profiling е новинструмент за управление на цвета при Xerox iGen3. С негова помощклиентите могат да създадат собствени RGB и CMYK профили в реалновреме, при първоначалните настройки, с използване на in-lineспектрофотометри за по-бързо и точно възпроизвеждане на цвета.Спецификациите по ICC са широко използвани в графичната индустрия.International Color Consortium DeviceLink Profiling е на разположениевъв всички iGen3 преси, снабдени с Xerox FreeFlow® Print Server6.0.

Модулът C.P. Bourg Bleed Crease е добавка към C.P. Bourg DocumentFinisher (BDFx), предлаган за системите Xerox iGen3. Служи заизработката на брошури, подвързани като стандартна тетрадка, с чисто иплътно сгъване, като поддържа богато разнообразие от медии, вкл. и спокрития.

В момента в света са инсталирани повече от 2000 Xerox iGen3 преси, като275 клиента са инсталирали 2 и повече Xerox iGen3 системи зазадоволяване на повишеното търсене на цветна печатна продукция, като:маркетингови брошури, фотографски издания, каталози, персонализираниброшури за директен маркетинг, фактури, формуляри и други материали,съдържащи променлива текстова и графична информация. В света, койтостава все по-еко-съобразен, печатът при поискване придобива всепо-голямо преимущество, заради факта, че създава продукция в определенобем и само тогава, когато е необходимо. Това от своя страна намаляваколичеството отпадъци и необходимото складовопространство.

126 големи компании от цял свят, притежатели на дигиталната преса Xerox iGen3® Digital ProductionPresses отпечатват месечно на една машина над 1 млн.страници. Най-големият брой отпечатани страници досега на една пресаiGen3 за месец е 3 млн. страници. Средният месечен обем продукция навсички преси Xerox iGen3 е 500 000 страници.

В България първата система Xerox iGen3 беше поръчана от студио задигитален печат Фреш Дизайн и инсталирана през декември 2007 г. Вначалото на тази година година “Печатница на БНБ”АД пусна в експлоатация втората на българския пазар дигиталната пресаXerox iGen3 110.

От пускането на Xerox iGen3 през 2002 г. до днес, дигиталната системапредоставя широк диапазон от приложения и генерира печалби чрезизключително рентабилен цветен печат. Xerox продължава да бъде лидер вотпечатаните обеми цветни страници, като бележи ръст от 30 процента от2006 до 2007 г.

„Пресата iGen3 е основен фактор, който формира тенденциите надигиталния производствен цветен пазар. Тя е катализатор на ръста надигитални цветни страници, голяма част от които допълват офсетовотопроизводство в полиграфския бизнес, който разчита и на двететехнологии„ – каза Riley McNulty, ръководител изследване“Производствен пазари и пазари на широкоформатeнпечат” в IDC – международен източник на пазарна информация иконсултантски услуги. „Пресата iGen3 продължава да получавазаслуженото внимание на пазара заради нейната иновативна технология,продуктивност и качеството на изображенията”.

Според консултантската фирма Pira International, възможностите намеждународния пазар на дигитален печат се оценяват на 68 млрд. доларапрез 2007 г., и тази цифра се очаква да се удвои до към 2012 г.

– XXX –

XEROX е лидер в производството на целия спектър от цифровопечатно оборудване, от модели за персонални потребители довисокотехнологични машини за професионална полиграфия. XEROX предлагарешения за повишаване на ефективността на работата и доходността набизнеса на клиентите си по целия свят, от малките офиси до международникорпорации. Днес компанията работи в повече от 170 държави и произвеждаза пазара над 200 продукта. Създадената през 2004 г. дивизия XEROXЕвразия обединява 23 държави, сред които е и България. Регионалнотопредставителство на компанията в София осигурява пълен спектър отуслуги, свързани с продажба и техническо обслужване на оборудването наXEROX. Партньорската мрежа на XEROX България включва повече от 100големи партньори и реселъри. Системата на следпродажбеното обслужванеразполага с над 50 сервизни центъра. Допълнителна информация закомпанията, нейните продукти и дейности може да се намери на сайтовете- www.xerox.bgи www.xerox.com.

За контакти:
Валентин Митев, Marketing communications, Xerox Bulgaria,тел: 460 69 20, valentin.mitev@xerox.com
Ралица Николова, New Moment PR, тел: 963 04 66, raly@newmoment-bg.com

Биографична информация