Стратегическо партньорство на 15-та конференция по електронно управление

758
Стратегическо партньорство на 15-та конференция по електронно управление
Spread the love

Ксерокс България, съвместно с Лирекс.ком, представиха висококачествени решения в областта на дигитализацията и управлението на големи архивни фондове, както и специализирани решения в общинската администрация.

Конференцията се проведе на 6 и 7 март в София и бе открита от заместник министър-председателя по икономическото развитие доц. Даниела Бобева-Филипова. Присъстваха над 300 души, в това число и главният секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, множество специалисти от държавната и общинската администрации и бизнеса.

 

inline_748_/images/2014/03/xerox_e_government_rcph.JPG

Решението за Дигитализация и управление на големи архивни фондове, представенo от Лирекс.ком в партньорство с Ксерокс България, значително подобрява работата и качеството на обслужване на администрацията. Електронизацията на архива и документите, с които институциите работят, предоставят множество възможности за оптимизация на процесите и улесняват предоставянето на електронни услуги.

Решението интегрира система за цифровизиране и управление на електронни документи и система за управление на традиционния архивен фонд от хартиени документи. Включва различни компоненти, като специализирани и роботизирани скенери за дигитализация на документи, книги и папки; софтуер за разчитане на символи (OCR); система за управление на съдържанието (Xerox DocuShare); система за маркиране и проследяване на документи, посредством RFID тагове. Също така, решението може да се интегрира със система за сигурност и управление на достъпа, система за управление на печата и др.

През втория ден от Конференцията бяха представени специализирани решения в общинската администрация, с фокус върху високоспециализираните решения за управление на печата. Част от ползите при внедряването на решения за печат са:

  • Намаляване на ненужната консумация на хартия и повишаване на ефективността и достъпността;
  • Намаляване на разходите и оптимизация на процеса на печатане/копиране на документи;
  • Лесно прогнозиране на бюджета, чрез единна стойност за отпечатано копие;
  • Богат набор от висококачествени продукти и услуги, без да е необходима голяма първоначална инвестиция и мн. др.

На въпроса как оценява партньорството на Ксерокс България в 15-тото издание на Конференцията, господин Светослав Григоров, маркетинг мениджър на Ксерокс България, отговори: „Иновативните решения в областта на дигитализирането и управлението на документи представляват сфера, в която Корпорация Xerox отдавна е пионер. Компанията създава множество добри практики и аз съм доволен, че в партньорство с Лирекс.ком , успяхме да онагледим някои от тях пред ключови заинтересовани страни на форума.“

Източник: xerox.bg

Биографична информация