Технологични нововъведения от Xerox през 2008 г.

1682

Списък с най-значимите иновации от Ксерокс през изминалата година.

 • Чисти технологии. Учени от PARC (Palo Alto Research Center) проектираха по-добри слънчеви колектори и иновативна система за филтриране на вода като част от обширно портфолио с проекти за екологично чисти технологии, които биха могли да бъдат толкова революционни за природата колкото и PARC технологиите за работния процес.
 • По-зелена пластмаса. За да намалят електронния боклук, учените от Fuji Xerox разработиха пластмаса от биомаса, частично направена от царевични стъбла.
 • Самоизтриваща се хартия. Изобретението представлява хартия, върху която изображението и текстът се запазват временно и тя може да се използва многократно.
 • Интелигентен редактор. Разработката е свързана с по-лесен начин за достъп и сортиране на желано съдържание от големи бази с документи. Този метод подпомага намирането, принтирането или копирането на документи от големи масиви информация.
 • Ultra Low-Melt EA (емулсионно агрегиран) тонер. Базиран на EA технологията, Ultra Low-Melt EA тонерът е революционен продукт, който ще спомогне за съкращаване на цялостното потребление на електричество при дигиталните устройства с 15 до 30 процента, поради по-ниската температура на изпичане.
 • Flash Fusing технология. Ново технологично откритие за високоскоростен цветен печат чрез безконтактно flash фиксиране на изображението върху хартията. Иновацията осигурява скорост на печат от близо 500 цветни страници в минута и е приложима при цветните дигитални преси на Xerox.
 • Енергоспестяващи твърди мастила. Това нововъведение ще доведе до значително намаляване потреблението на електроенергия при тази екологична технология.
 • Гел-мастило. Революционна печатна технология с втвърдяващо се мастило, с възможност да се печата върху практически всякакви повърхности. Дава възможност на дигиталните принтери да бъдат конкурентни в области като печат върху опаковки.
 • Следващо поколение категоризация. Xerox за първи път изобрети система за класификация на дигитални изображения. Сега едновременно могат да се проследяват и различават текст и изображение, за по-ефективно категоризиране на онлайн и хартиена документация.
 • Интерактивен достъп до документи чрез малки устройства. В лабораторията на Fuji Xerox в САЩ учените предложиха решение за лесен достъп до документи през устройства с малък дисплей, като мобилен телефон например.
 • Директен маркетинг. Софтуерната компания на Xerox – XMPie предложи уникална технология, която съчетава текст и графични изображения – база за създаване на  мощна персонализирана  комуникация.
– XXX –

Xerox е лидер в производството на целия спектър цифрово печатно оборудване: от модели за персонални потребители до високотехнологични машини за професионална полиграфия. Xerox предлага решения за повишаване ефективността на работата и доходността от бизнеса на клиентите си по целия свят, от малките офиси до международните корпорации. Днес компанията работи в повече от 170 държави и произвежда за пазара над 200 продукта. Регионалното представителство на Xerox в София осигурява пълния спектър от услуги, свързани с продажбата и техническото обслужване на оборудването. Партньорската мрежа на Xerox България включва 15 големи партньори и повече от 100 реселъри. Системата на следпродажбеното обслужване разполага с над 50 сервизни центъра. Допълнителна информация за компанията, нейните продукти и дейности може да се намери на сайтовете – www.xerox.bg и www.xerox.com.

Източник: Ксерокс България

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.