Технологични нововъведения от Xerox през 2008 г.

1555
Spread the love
Списък с най-значимите иновации от Ксерокс през изминалата година.
 • Чисти технологии. Учени от PARC (Palo Alto Research Center)проектираха по-добри слънчеви колектори и иновативна система зафилтриране на вода като част от обширно портфолио с проекти заекологично чисти технологии, които биха могли да бъдат толковареволюционни за природата колкото и PARC технологиите заработния процес.
 • По-зелена пластмаса. За да намалят електронния боклук,учените от Fuji Xerox разработиха пластмаса от биомаса, частичнонаправена от царевични стъбла.
 • Самоизтриваща се хартия. Изобретението представлява хартия,върху която изображението и текстът се запазват временно и тя може дасе използва многократно.
 • Интелигентен редактор. Разработката е свързана с по-лесенначин за достъп и сортиране на желано съдържание от големи бази сдокументи. Този метод подпомага намирането, принтирането или копиранетона документи от големи масиви информация.
 • Ultra Low-Melt EA (емулсионно агрегиран) тонер. Базиран наEA технологията, Ultra Low-Melt EA тонерът е революционен продукт,който ще спомогне за съкращаване на цялостното потребление наелектричество при дигиталните устройства с 15 до 30 процента, порадипо-ниската температура на изпичане.
 • Flash Fusing технология. Ново технологично откритие зависокоскоростен цветен печат чрез безконтактно flash фиксиране наизображението върху хартията. Иновацията осигурява скорост на печат отблизо 500 цветни страници в минута и е приложима при цветните дигиталнипреси на Xerox.
 • Енергоспестяващи твърди мастила. Това нововъведение щедоведе до значително намаляване потреблението на електроенергия притази екологична технология.
 • Гел-мастило. Революционна печатна технология с втвърдяващосе мастило, с възможност да се печата върху практически всякаквиповърхности. Дава възможност на дигиталните принтери да бъдатконкурентни в области като печат върху опаковки.
 • Следващо поколение категоризация. Xerox за първи пътизобрети система за класификация на дигитални изображения. Сегаедновременно могат да се проследяват и различават текст и изображение,за по-ефективно категоризиране на онлайн и хартиена документация.
 • Интерактивен достъп до документи чрез малкиустройства. В лабораторията на Fuji Xerox в САЩ ученитепредложиха решение за лесен достъп до документи през устройства с малъкдисплей, като мобилен телефон например.
 • Директен маркетинг. Софтуерната компания на Xerox – XMPieпредложи уникална технология, която съчетава текст и графичниизображения – база за създаване на  мощнаперсонализирана  комуникация.
–XXX –

Xerox е лидер в производството на целия спектър цифровопечатно оборудване: от модели за персонални потребители довисокотехнологични машини за професионална полиграфия. Xerox предлагарешения за повишаване ефективността на работата и доходността отбизнеса на клиентите си по целия свят, от малките офиси домеждународните корпорации. Днес компанията работи в повече от 170държави и произвежда за пазара над 200 продукта. Регионалнотопредставителство на Xerox в София осигурява пълния спектър от услуги,свързани с продажбата и техническото обслужване на оборудването.Партньорската мрежа на Xerox България включва 15 големи партньори иповече от 100 реселъри. Системата на следпродажбеното обслужванеразполага с над 50 сервизни центъра. Допълнителна информация закомпанията, нейните продукти и дейности може да се намери на сайтовете- www.xerox.bgи www.xerox.com.

Източник: КсероксБългария

Биографична информация