Тонерът на Xerox iGen отговаря на всички изиквания за опаковки на сухи храни

1562
Spread the love

Същевременно според специализираната в индустрията консултантска къща Pira International до 2014 г. се очаква световният пазар за дигитален печат на опаковки и етикети да достигне до 6,75 милиарда щатски долара.
Дигиталните печатни преси на Xeroxот серията iGen иизползваните от тях тонерисъответстват на изискванията наАдминистрацията за храни и лекарства(FDA)относно опаковането на сухи храни.Дигиталният печат улеснява бързотосъздаване на опаковки, дори и в къситиражи, както и оптимизирането наразходите, като съкращава времето, вкоето достигат до пазара.
 
Срешенията си за дигитален печат наопаковки Xerox прави възможно пакетиранетов кратки срокове и къси тиражи, коетоотговаря на нуждите на пазара припромоционални акции или изработкатана специализирани и прототипни продукти.По-долу са изброени няколко примера наприложения в тази област:

  • Брандирани кутии за домашно приготвени тестени изделия;
  • Кутии за нуждите на кетърингови компании при организиранетона фирмени събития или сватби;
  • Опаковки за кафе и чай. 

Другиползи на опъковъчните решения на Xeroxвключват:

  • Възможност да се намалят разходите, свързани съсскладирането, съхраняването и изхвърлянето на„остарелите” опаковки – което позволявана производителите да вложат своите средства за маркетинг впо-стойности дейности;
  • Възможност за производство на цялостна печатна кампания– от създаването на опаковката до печата на рекламнатаброшура или други промо материали за мястото на продажбата;
  • Възможност да бъдат подкрепени сезонни маркетинг кампании ида се реагира по-скоростно в конкурентни пазари.

inline_259_https://printguide.info/images/Xerox%20iGen4.JPG

Решениятана Xerox за дигитален печат на опаковкиса изложени на щанд 400 на най-голямотоамериканско изложението за графичнатаиндустрия – GraphExpo2011, което се провежда в Чикаго от 11 до14 септември.

Източник: xerox.bg

Биографична информация