Участвайте в международен конкурс на Xerox

3149
Участвайте в международен конкурс на Xerox
Spread the love

Xerox търси най-добрите дигитално отпечатани материали в тазгодишното издание на Global Printing Innovation Awards.
Заявкиза участие ще се приемат онлайн от 23април – до 22 юни

inline_3_http://prepressbg.com/images/PIXI_logo_2007_HR2.jpg

17април 2007 г.–Корпорацията Xeroxтърси най-креативните книги,брошури, печатни материали за директенмаркетинг в шестото издание на наградитеPrinting Innovation with Xerox Imaging (PIXI).Международният конкурс е създаден сцел да открива и показва най-иновативнитеи ефективни печатни материали, произведенина дигиталните преси на Xerox.
Запърви път тази година Xeroxще проведе един общ конкурс за целиясвят, а не както до сега отделни за Европаи Северна и Южна Америка. Това ще позволина всички участници да се състезаватнаравно за международната титла. Заявкиза участие ще се приемат онлайн от 23април – дополунощ на 22 юни.
„Презпоследните пет години с PIXI AwardsXerox демонстрира до къдесе простират възможностите на дигиталнияпечат”, споделя Валери Томасин,вицепрезидент на направление„Производствени системи в Xerox DMO”.„Когато вдъхновението се комбинира сточната технология и работен процес,това води до успех на фирмите, оборудванис дигитални системи Xeroxи техните клиенти. Голямачаст от заявките от минали годинивключват материали от кампании задиректен маркетинг, поздравителникартички и персонализирани календари.”
Експертнотожури е съставено от представители наключовите сегменти от международнатаграфична индустрия. Те ще оценяватучастията по критерии като цялостнавизия, ефективност за бизнеса, използванена възможностите на дигиталния печатс Xerox и степента наиновация.Ще се оценяват също и екипите създалии работили заедно за въвеждането надигитално отпечатаните произведенияна пазара – креативни специалисти,печатари и техните клиенти. Тази годинасъстезанието има четири категории:

  • Информационнии промо материали (Collateral) – категориятавключва дигитално отпечатани материали, създадени за промоция напродукти или услуги. Чрез използването на разнообразие от довършителнитехники, материалите могат да бъдат под формата на брошури, календари,картички, постери, визитни картички, каталози и могат да включватперсонализирани и индивидуални послания, изработени по конкретнаклиентска заявка.
  • Книгии ръководства –категорията включва книги и продукти, като късо-тиражни издания,образователнииздания, тренинг материали, продуктови ръководства, брошури, презентациии годишни репорти – черно-бели,цветни или комбинирани.
  • Директнапоща –материали за директен маркетинг, създадени и персонализирани заспецифична целева аудитория или индивидуални послания, които попадат втази категория. Такива са пощенски картички, промоционални материали,пакети от материали за директна поща, етикети и пликове, материали,съдържащи няколко различни видове медии, както персонализирани, така иотпечатани при поискване (print-on-demand) материали.
  • Промоционалниматериали,свързани с транзакции – всички видоветранзакционни клиентски материали, особено тези, които се използват застимулиране на лоялността на клиентите. Тук попадат извлечения закредитни карти с персонализирани продуктови оферти; банкови извлечения,които съдържат допълнителни финансови услуги; извлечения от взаимнифондове, които графично представят инвестиционния микс и ръста навъзвръщаемост, ютилити извлечения.
„НаградитеXerox PIXI саповече от конкурс, целящ да откриенай-иновативното използване на дигиталнататехнология на печат” – споделя МаршалПеркинс, президент на The Print Network,победител в състезанието през миналатагодина. „Програмата предлага възможностида се види какво правят лидерите напазара за своите клиенти, също така тое една платформа, чрез която клиентитена Xerox могат дасподелятнай-добрите си продукти с международнааудитория.”
Участияще се приемат до полунощ на 22 юни и езадължително те да бъдат произведенина дигитална печатна машина на Xerox.Подаването на заявките е безплатно иучастия ще се приемат от 50 страни, в.т.чи България. Формата за онлайн заявка щебъде налична на шест езика на посоченияпо-долу web сайт.Победителитеще бъдат обявени по време на GraphExpo, водещо търговскопринт-изложение, от 9 до 12 септември 2007 г., в Чикаго.
Повечеот 40 000 щатски долара под формата натуристически ваучъри ще бъдат предоставени,като награден фонд:
  • Голяматанаграда Best of Show – 10 000 щатскидолара под формата натуристически ваучер; и такива за 2 000 щ.д. за ключовитепартньори, помогнали за реализирането на проекта, както и кристалниплакети за всички.
  • Първомясто във всякакатегория – туристически ваучери по2 000щ.д. и по 1 000 щ.д за ключовите партньори; плакети.
  • Второи трето мястовъв всяка категория – плакети
  • Най-добров региона– туристически сертификат за 2 000 щ.д. и 1000 щ.д. заключовите партньори.
  • Допълнителнанаграда – 1 000 щ.д под формата натуристически ваучър за най-оригинално приложение на хартияXerox за дигитален печат или другамедия.
Заонлайн регистрация, информация закритериите на журито, биографиите нанеговите членове, списък с държавите,от които се приемат участия, както иинформация за миналите издания може дабъде намерена на www.xerox.com/pixiслед 23 април 2007 г.

За КсероксБългария:
XEROXе лидер в производството на целия спектърот цифрово печатно оборудване, от моделиза персонални потребители довисокотехнологични машини за професионалнаполиграфия. XEROX предлага решения заповишаване на ефективността на работатаи доходността на бизнеса на клиентитеси по целия свят, от малките офиси домеждународни корпорации. Днес компаниятаработи в повече от 130 държави и произвеждаповече от 200 нови продукта на година.Създадената през 2004 г. дивизия XEROX Евразияобединява 22 държави, сред които е иБългария. Регионалното представителствона компанията в София осигурява пъленспектър от услуги, свързани с продажбаи техническо обслужване на оборудванетона XEROX. Партньорската мрежа на XEROX Българиявключва повече от 100 големи партньории реселъри. Системата на следпродажбенотообслужване разполага с над 50 сервизницентъра. Допълнителна информация закомпанията, нейните продукти и дейностиможе да се намери на сайтовете –www.xerox.bgи www.xerox.com.

За контакти:
ВалентинМитев, Marketing communication specialist, Xerox Bulgaria, тел:976 69 20, valentin.mitev@xerox.com
РалицаНиколова, PR Manager, New Moment PR, тел: 963 04 66,raly@newmoment-bg.com

Биографична информация