Учените от Xerox разкриват нови технологии

1619

Xerox и глобалните партньори на компанията в създаването на иновации разкриват редица разнообразни иновативни проекти, които се разработват и развиват в лабораториите на компанията по света.

Конференцията „Вътрешни нововъведения в Xerox 2008”, която се проведе в края на април в изследователския център Palo Alto, представи учени от изследователските центрове в Ню Йорк, Торонто, Франция, Пало Алто и Орегон, както и от партниращи лаборатории на Fuji Xerox Co. Ltd в Токио и в Израел – от XMPie, софтуерна компания на Xerox. Те представиха 10 нови технологии, по-важните от които са:  
  • Чисти технологии. Учени от PARC проектираха по-добри слънчеви колектори и иновативна система за филтриране на вода като част от обширно портфолио за проекти с екологично чисти технологии, които биха могли да бъдат толкова революционни за природата колкото и PARC технологиите за работния процес.
  • „По-зелена” пластмаса. За да редуцират електронния боклук,  Fuji Xerox разработиха пластмаса от биомаса, частично направена от царевични стъбла.
  • Самоизтриваща се хартия. Изобретението представлява хартия, върху която изображението и текста се запазват временно и тя може да се използва многократно.
  • Интелигентен редактор. Разработката е свързана с по-лесен начин за достъп и сортиране на желано съдържание от големи бази с документи. Този метод подпомага намирането, принтирането или копирането на документи от големи масиви информация.
  • Следващо поколение категоризация. Xerox за първи път изобрети система за класификация на дигитални изображения. Сега едновременно могат да се проследяват и различават текст и изображение, за по-ефективно категоризиране на онлайн и хартиена документация.
  • Интерактивен достъп до документи при малки устройства. В лабораторията на Fuji Xerox в САЩ учените разрешиха проблема с лесния достъп до документи през устройства с малък дисплей, като мобилен телефон например.
  • Директен маркетинг. Софтуерната компания на Xerox XMPie предложи уникална технология, която съчетава информация и образ – база за създаване на  мощна персонализирана  комуникация.
„Нашата мисия е да предложим иновации, които решават проблемите на нашите клиенти днес, докато създаваме технологии за бъдещето” – споделя Софи Вандебрук, Главен ръководител на технологичните разработки в Xerox и президент на Xerox Innovation Group. „Технологията докосва живота ни в съществени мащаби и е в основата на устойчив глобален растеж. Учените и инженерите в Xerox са вдъхновени от значителното влияние, което тяхната работа оказва и ще оказва върху клиентите, върху компанията и обществото като цяло.”
Миналата година Xerox регистрира 584 патента в САЩ. Заедно с Fuji Xerox, Xerox държи около 8600 активни патента в САЩ и продължава да инвестира 1,4 млрд. долара годишно за проучвания и развитие.

Интелигентни услуги за  управление на документите

Xerox насочва значителен дял от проучванията  си в разработване на бизнес процеси с интензивна употреба на документи. За тази цел в употреба се вкарват интелигентни технологии, които дават възможност документите да се организират, актуализират, насочват и защитават сами. Било то за намиране на доказателства за спечелване на дело, за достигане до информация за одобряване на ипотека, за прием на студент, назначаване на служител или за проследяване на назначените лекарства на конкретен пациент, софтуерните инструменти и услуги на Xerox бързо доставят уместна, точна и обширна информация.    
На състоялата се конференция, учените от Xerox представиха услуги, които внедряват интелигентност в самите документи, така че процесите на обработка да се автоматизират и да отпаднат ръчно изпълняваните задачи, а и да не се допускат грешки  в процеса на работа.

Да направим света различен

Проучванията за чисти технологии са част от многото проекти, които са обект на внимание на изследователите от Xerox. Учените от PARC прилагат опита си от работа с отпадъчни материали, постигнат с дългогодишното боравене с отпадъци, като тонери за принтери например, за да разработят иновативни методи за създаване на устойчива околна среда. Част от проектите са свързани със създаването на по-евтини източници на слънчева енергия, методи за пречистване на вода без мембрана, идеи за нови източници на гориво, като бързо растящи водорасли или въглероден диоксид, отделен от атмосферата и др.
Пластмасата на Fuji Xerox от „биомаса”, която вече се използва в няколко FX продукта, е резултат от активната програма за проучване и развитие, предназначена да замени пластмасовите части в многофункционалните устройства и принтери с екологични материали.

За Xerox и иновационните партньори на компанията по света

Xerox Corporation е световен лидер в автоматизирането на документация, компания за технологии и услуги, която предлага най-обширното портфолио в полиграфската индустрия – цветни и черно-бели системи и съответните консумативи, както и услуги за автоматизиране и архивиране на документация. За цялата си дейност през изминалите 40 години Xerox бе наградена с Национален медал за технологии, който е най-престижната награда за технологии в САЩ.

Компанията XMPie, софтуерно бизнес подразделение на Xerox, е водещият доставчик на софтуер за печат на променлива информация и материали за директен маркетинг.

Palo Alto Research Center, компания на Xerox, работи директно с много предприятия, за да открива, изобретява и вкарва в действие нови технологични платформи и да предлага нови бизнес възможности. Тя е забележителна със своите открития, като едни от най-популярните са лазерния печат, свързването в мрежа, графичния потребителски интерфейс, обектно-ориентираното програмиране. PARC е основана през 1970, а от 2002 е притежание изцяло на Xerox.

Източник: Ксерокс – България ЕООД

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.