100 години от рождението на Честър Карлсон – изобретателят на ксерокопирането

2551
100 години от рождението на Честър Карлсон – изобретателят на ксерокопирането
Spread the love

Изобретението на Карлсон е методът, по който днес се копират и отпечатват документи в целия свят
  Презфевруари т.г. Xerox Corporationчества 100 годишнината от рождението на Честър Карлсон, изобретателятнаксерографията – човекът, който завинагипроменя начина на обмена на информациятамежду хората и, който поставя началотона индустрията за създаване и управлениена документи, възлизаща днес на стойностот над 12 милиарда щатскидолара.
  Ксерокопиранетопредставлява технологията, на която сабазирани съвременните копири имногофункционални устройства, лазернипринтери и цифрови производственимашини. Нейното съвременно развитие иприложение е стигнало да там, че машинитеот новото поколение не просто копират,а бързо и лесно произвеждат банковиизвлечения, книги и плакати, меморандуми,персонализират директна поща.
  Следкато завършил следването си по физика,заради което потъва в дългове, Карлсоннамерил работа като асистент на адвокатпо патентно право. Работното му мястое било отрупано с бумащина, и именно тамтой за първи път съзрял необходимосттаот прост и лесен метод за правене надокументни копия.
  Изобретателятзапочнал опитите си с електростатическизаряди и светлопроводими вещества ,които променяли свойствата си когатобили изложени на светлина. На 22 октомври1938 г., на 32 годишна възраст, Карлсон успялда направи първото ксерографскоизображение. Процесът получил името сиот гръцките думи „сухо” и„писане”.
  Биографътна Карлсон, Дейвид Оуен, оценява, чесамо през 2004 г. в света са произведенинад 4 милиардастраниципо метода изобретен от Карлсон. След неговата смърт през 1968г., изобретението му се внедрява ипродължава да съществува, чрез поколениятаизследователи на компанията Xeroxи чрез инвестициите, които тя прави.
  Дведесетилетия след изобретението са билинеобходими на малката американскакомпания „TheHaloid Company”–която през 1961г. се преименував Xerox Корпорация,за да превърне иновацията в реалнавъзможност и полза за хората. Тогава есъздадена първата копирна машина -наречена автоматична машина за копиранена обикновена хартия Xerox914, която списанието„Форчън” окачествява като „най-успешниятпродукт предлаган на американскияпазар”.

inline_601_http://polygraphy.info/images/media//pics/Xerox914Big.jpg

Източник: Xerox

Биографична информация