PersonalEffect® 5.2 предоставя нови възможности за проследяване и анализ на персонализирани маркетингови кампании

1084

PersonalEffect е продукт на XMPie®, компания на Xerox и включва подобрени инструменти за анализ и функции за споделяне в социални мрежи.

PersonalEffect Analytics на XMPie комбинира уникална технология за проследяване на кампании в хода на тяхното изпълнение, с генериране на отчети и диаграми, и възможности за прецизно обновяване на информацията. Продуктът позволява съхранение на цялата информация, свързана с проведените кампании, включително променливите данни, използвани за създаването на персонализирани маркетингови оферти.

PersonalEffect Analytics помага на маркетинг професионалистите да анализират изпълнението на кампанията в измеренията, които са най-важни за тях, според зададените от тях цели. Няма нужда да събираме информация и после да правим кръстосана проверка през система за управление на съдържанието (Content Management System) или система за управление на връзки с клиенти (Customer Relationship Management), за да наблюдаваме как се развива комуникацията с конкретни сегменти и лица, обект на кампанията. Всичко това е възможно благодарение на интегрирането на софтуера за анализ XMPie Analytics с технологията XMPie ADOR, която осигурява крос-медийната комуникация и позволява автоматично съгласуване на послания и съдържание между различните медийни канали, използвани в кампанията.

„Наблюдаването на изпълнението на кампанията и бързото вземане на решения за промени е решаващо за професионалистите в маркетинга,” каза Карин Строх, вицепрезидент на Маркетинг XMPie. „Интегрираният анализ на кампанията дава прецизна и актуална информация, която е от огромно значение за маркетолозите. Това води до много по-добро управление на кампаниите и качество на резултатите.”

PersonalEffect Analytics въвежда нови способи за представяне на Ключовите показатели за изпълнение (КПИ). Тези КПИ могат да бъдат настройвани със зададени цели и нива на изпълнение посредством червени, жълти и зелени зони, които дори и при бърз поглед показват дали кампанията постига целите си или не. Например КПИ могат да бъдат настроени да показват съотношението между отворените email-и и общия брой изпратени email-и. Ако степента на обратна връзка е настроена да обхваща всичко над 20 процента, зелената зона започва от тези 20 процента, а всички резултати под 10 процента влизат в червената зона.

XMPie’s PersonalEffect 5.2 поддъръжа новия стандарт PDF/VT. Така потребителите могат да се възползват от възможностите на този формат за по-бърз, по-ефективен и по-предсказуем персонализиран печат – важна част от всяка крос-медийна кампания. PDF/VT позволява бърза високотехнологична обработка на графично богато съдържание за печат при високоскоростни дигитални преси чрез използване на повтарящи се текст и графики.
„Като създатели на VPS – един от първите VDP езици за печатни спецификации – ние винаги сме били съсредоточени върху поддържането на най-прецизния и ефективен VDP формат, което е гаранция, че нашите клиенти ще имат възможност да изразят креативността си във високоефективна VDP продукция,” каза Рувен Шеруин, вицепрезидент на Продукти, проучвания и развитие в XMPie. „Благодарение на дългогодишната съвместна работа с Adobe® първи започнахме да поддържаме оптимизиран PDF формат (Optimized PDF) и напълно подкрепяме стъпката напред към PDF/VT с тази и следващи версии.”

Към тези нови функции на PersonalEffect 5.2 влиза и инструментът Social Media Share, който позволява разрастване на кампанията и към социални мрежи. С тази функция потребителите могат да комбинират „share” бутоните на Facebook и Twitter с персонализирани URL-и (PURL) и e-mail-и от кампанията. С цел привличане на нови клиенти, „share” бутоните могат да бъдат използвани за насочване на последователите към сайт за регистрация, където могат да научат повече и/или да се регистрират за конкретна услуга. За по-силен ефект посланието, генерирано след натискане на „share” бутона, може да включва специфична променлива информация за първоначалния адресат, за да увеличи степента на обратна връзка от страна на неговите приятели/последователи.

PersonalEffect 5.2 ще бъде наличен в цял свят през май 2011.
За да научите повече за продуктите XMPie, предназначени за персонализирани, много-канални маркетинг кампании и web-to-print сайтове посетете www.xmpie.com.

Източник: xerox.bg

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.