Xerox България отбелязва 20 години от своето основаване

2573
Xerox България отбелязва 20 години от своето основаване

От стъпването си на българския пазар марката Xerox се превръща в нарицателно на услугите, свързани с печат и копиране, а благодарение на своите високотехнологични решения, компанията създава лоялна партньорска и клиентска мрежа.

През 1992 година, малко след края на Студената война, когато страната ни прави първи стъпки към присъединяване към европейските структури, а българите избират своя първи президент, на крехкия български пазар се появява компанията Xerox България, регистрирана като местно юридическо лице със статут на ЕООД и 100% собственост на Корпорация Xerox.

„През последните 20 години Xerox България стана неделима част от българския бизнес. Ние предлагаме пълна гама услуги – от устройства и технологии за управление на документи от най-ново поколение, през услуги, софтуерни решения и оригинални Xerox консумативи за графичната индустрия и печатници от всякакъв размер, до цялостно сервизно обслужване и поддръжка“ казва Юлиян Григоров, управител на Xerox България.

Предисторията
Дейността на Xerox в България започва далеч преди 1992 година. Компанията постига сериозни търговски успехи, тъй като през 60-те и 70-те години на 20-ти век технологията на ксерокопиране, която предлага, няма аналог на българския пазар.

През 1969 г. първите български техници преминават обучение, за да поемат сервизното обслужване на копирните машини, чийто внос в страната започва по това време. Сред тези сертифицирани техници на Xerox в България е и Георги Вътев, понастоящем управител на „Булранг” – първият оторизиран сервизен и търговски партньор на Xerox България от 1990 г., работещ с компанията и до днес. Сервизът на Xerox в България отваря врати през 1969 г. и е организиран от държавна фирма ДИП „Канцеларски Машини”. Клиентите включват големи държавни фирми и институции.

Началото на Xerox България

С отварянето на бившите социалистически икономики Xerox решава да промени статута си на нововъзникващия български пазар.
За периода на промените в края на 90-те екипът нараства от 12 до 24 души, а годишният оборот на фирмата – над 14 пъти. Сред най-големите клиенти на компанията са редица банки и министерства.

С цвят по време на промените

В годините на преход от централизирано планово стопанство към пазарна икономика и съпътстващата го икономическа криза, компанията успява да запази нивата на продажби, както и да задържи екипа си. От България технологиите на Xerox се продават също така и в Македония, Албания и Сърбия. В технологично отношение периодът е характерен и с преминаването от черно-бяло към цветно копиране. Моделът Xerox DocuColor 40 печели 50% дял на българския пазар, а след успехите с високопроизводителните машини, компанията се насочва все повече към овладяване на по-ниските класове.

В периода 1997 – 1998 г. компанията започва да развива партньорската си мрежа от дилъри. През този период Xerox прави първи стъпки към разширяването обхвата на дейността си и обогатява образа си на изцяло свързана с копирането компания, добавяйки нови услуги и технологии за цялостно управление на документи.

Светослав Григоров, маркетинг мениджър на Ксерокс България
S.Grigorov CQ Launch – Светослав Григоров, маркетинг мениджър на Ксерокс България представя ColorQube, септември 2010 г.

Цифровизацията
След 1998 година Xerox започва да налага на българския пазар цифровите копирни машини. Компанията разширява пазарния си дял в сегмента на офисните копирни машини, както и в големите печатни центрове. Нараства съществено делът на сделките, осъществени чрез дилърската партньорска мрежа.

Xerox с пробив в печатарския бизнес
През 2003 година екипът вече наброява повече от 30 души. Новите продукти за периода включват ниския клас принтери на Xerox. В средния клас се налагат многофункционалните системи, а в тежкия клас – цифровите печатащи системи за цветен печат DocuColor 2060, особено успешни по това време – със 100 % пазарен дял в сегмента си за периода, както и тежките печатащи системи в чернобелия спектър DocuPrint 180 и DocuTech 135. През 2005 г. в България влиза и високоскоростната цветна цифрова система на Xerox – iGen.

Бизнес моделът на Xerox изцяло преминава към индиректни продажби чрез дилърската мрежа, като броя на партньорите е увеличен значително.
Чернобелите и цветните цифрови системи на компанията позволяват да сe превърне в реална алтернатива на традиционния офсетов печат, както и да навлезе сериозно на пазара на печатни системи за променлива информация – фактури, извлечения от сметки и други – предимно за компаниите от обслужващия сектор.

Дигиталният цветен печат „излиза на улицата”

С навлизането на българския пазар на машината DocuColor 12 дигиталният печат става достъпен за малките печатни центрове, с което се създава добра предпоставка за продажби и на по-големите производствени машини. Моделът DocuPrint 180 продължава да заема съществена част от портфолиото на Xerox България, а моделите iGen 3 разширяват своето присъствие в новите сделки на компанията.

Развитието на компанията през периода е подпомогнато от бума в бизнес кредитирането, възходящото развитие на икономиката в контекста на присъединяването на България към Европейския съюз на 1 януари 2007 г.

Юлиан Григоров, управител на Ксерокс България
Yulian Grigorov GM Xerox Bulgaria – Юлиан Григоров, управител на Ксерокс България, на представянето на първата в страната преса iGen4, април 2010 г.

Бъдещето на печата е в аутсорсинга

През последните години Xerox налага модела на управляемите печатни услуги, като поема печата и управлението на документите на едни от най-големите банки в България, с дългосрочни договори за обслужване. Технологиите на Xerox дават възможност на дружеството в България да поеме, съвместно с партньорите си Колбис и Лирекс БГ, цифровизацията на пет университетски библиотеки, което е най-мащабният, реализиран до момента в България и на Балканите, проект за цифровизация на български библиотеки, финансиран от Европейския съюз по Оперативна програма ”Регионално развитие”.

Xerox iGen4
Xerox iGen4 – флагманът в дигиталната печатна индустрия.

В последните години в страната са инсталирани няколко от най-големите преси на Xerox – iGen 4, включително и финансирани от европейските фондове в България.
Днес Xerox България има значителен дял в аутсорсинга на печатни услуги на българския пазар и една от най-добре развитите партньорски мрежи в бранша.

Източник: xerox.com

Вижте всички статии и текстове , които сме публикували за Xerox на страниците на www.printguide.info .

Интернет портал за печатни технологии.