Xerox България представи новостите в управлението на печата на среща за журналисти

1491
Xerox България представи новостите в управлението на печата на среща за журналисти

На бизнес закуска за журналисти представители на Xerox България и техни партньорски клиентски организации (ING Insurance България и ProCredit Bank България) представиха начина, по който бизнесът извлича ползи от управлението на печата си.

 

Xerox България представи новостите в управлението на печата

 

„Скоростта, с която бизнесът обслужва своите клиенти, е значим показател във все по-конкурентната съвременна среда. Опростяването на начина, по който работата се върши, е от ключова важност за увеличаването на бързината на развитие на бизнесите. За да управлява ефективно документните процеси, Xerox добави нови решения към предложенията си за управляеми печатни услуги, които помагат на бизнеса да разбере как, къде и защо се използват документите в рамките на организацията – и предлага непосредствени препоръки за действие“, заяви Цветан Томов (GDO/XPPS Мениджър) по време на изложението си. 

 

Цветан Томов

На снимката: Цветан Томов (GDO/XPPS Мениджър) (Снимка Принтгайд)

Стратегията на Xerox за управляемите печатни услуги използва три фази – оценка и оптимизация, сигурност и интегрираност и автоматизация и опростяване, и е създадена, за да подобри ежедневните документни процеси чрез автоматизиране на работата. За да бъде ефективно това, бизнесите трябва да имат ясно разбиране за предизвикателствата, свързани с работата им с документи, които се използват в рамките на организацията им.

В първата фаза компанията предоставя инструменти за оценка и услуги в съществуващата печатна среда. Като използва софтуер и консултативни услуги, Xerox анализира офисната печатна инфраструктура и предлага правилния подход за управление на парка от устройства и снижаване на разходите. Препоръките, които почиват на множество източници, като устройства и печатни задачи, наблюдение на архивирани и неархивирани документи и интервюта с клиенти, разкриват „поведението при печат“ и неефективностите, както и възможностите да се подобрят процесите и намалят разходите. Резултатът от тази оценка помага да се определи кои от възможностите за автоматизация и опростяване могат да донесат допълнителна стойност, посредством дигитални алтернативи и управление на съдържанието.

Във втората фаза Xerox помага на клиентите си да се погрижат за по-добрата сигурност и интеграция на средата си. Xerox добавя към услугите си възможност за автентификация пред устройствата за печат, криптиране и анти-вирусна защита. Xerox увеличава производителността на служителите, давайки възможност за работа през мобилни устройства, чрез help desk интеграция, базирани в облака решения и управление на опашки за печат. Фокусът е върху използването на най-добри IT практики, сигурност и одитиране на средата.

В третата фаза Xerox надгражда услугите си в посока автоматизация на бизнес процесите и .намаляване употребата на хартия. Като стъпва върху експертизата си в дигитализирането на хартиени документи и идентифицира точките, в които те се „струпват“ в организацията, компанията дава възможност за преминаване от хартиени към електронни документи и хибридни бизнес процеси.

 

Цветан Томов, Явор Цанков, Георги Георгиев

На снимката от ляво на дясно: Цветан Томов, Явор Цанков, Георги Георгиев(Снимка Принтгайд)

„Партнираме си с Xerox от две години и нещата се получават добре – успяхме да сведем парка си от устройства – няколко стотин малки, големи, черно-бели и цветни принтери, копирни машини и факсове – до 86 мултифункционални устройства и да снижим на половина печатните копия, които отпечатваме годишно“, посочи Георги Георгиев, ръководител на IT отдел в ProCredit Bank България.

 

Xerox България представи новостите в управлението на печата на среща за журналисти

(Снимка Принтгайд)

„С въвеждането на MPS успяхме да направим няколко неща: стандартизиране на устройствата, управление на печата, облекчаване на зависимостта няколко отдела да участват в процеса по ремонтиране на устройствата и тяхното зареждане с консумативи и автоматизиране на процесите – това от своя страна доведе и до снижаване на разходите ни по печатната страна,“ допълни Явор Цанков, фасилити мениджър в ING Пенсионноосигурително Дружество.

Източник: Xerox България 

Интернет портал за печатни технологии.