Xerox държи пазара на цветни цифрови производствени системи над 70 стр./мин. в България за 2014 г.

2219
Xerox държи пазара на цветни цифрови производствени системи над 70 стр./мин. в България за 2014 г.

По данни на IDC за 2014 г. Xerox България заема 100% от пазара на цветни производствени системи със скорост над 70 стр./мин.

 

Ето как тълкува доклада на анализаторската компания Мирослава Цветанова, Търговски мениджър Производствени решения в Xerox България и какви причини посочва за особеностите на пазара на цифрови производствени системи през 2014-та: „Тези устройства са с основно приложение на графичния пазар, където обемите падат. Приложенията са все още стандартни, почти безинтересни и производителите са втренчени в това, да получат ниска себестойност, вместо да търсят начини за разнообразяване, по-добро таргетиране и по-добра реализация на продуктите си. Пазарът вече е наситен от устройства среден клас, със сравнително семпла функционалност и основно предназначение все същите тривиални приложения. През изтеклата година България беше лишена и от присъствието на основния инвеститор на този пазар – европейските средства по „Иновации и конкурентоспособност за малък и среден бизнес.“

Производствените решения в концепцията на Xerox са цялостни, автоматизирани и напълно интегрирани решения за приемане и управление на задачи за печат, производство и довършителна обработка.
Печатните устройства в този сегмент са с висок капацитет на работа за изграждане на непрекъснат работен процес; устойчивост и надеждност при високи натоварвания; висок процент (95% и повече) разполагаемост с техниката; професионални, мощни сървъри за управление; инструменти за управление на задачите за печат; добра сходимост и интеграция с конвенционална работна среда; цветните машини работят в установените за индустрията стандарти, разполагат с механизми за контрол и управление на цвета и дават възможност за изграждане на трансферни цветни профили.

„Тези основни белези могат да бъдат причислени към част от устройствата в цвят със скорост над 70 стр./мин., а по отношение на монохромния сегмент с над 100 стр./мин. и по никакъв начин към мултифункционални офисни устройства с 50-60 стр. с основно приложение в офиси и администрации и вградени сървъри за управление,“ коментира Мирослава Цветанова.

През 2014-та Xerox България успя да реализира всяка пазарна възможност, насочвайки усилията си към решаване на иновативни бизнес задачи като:
– Изграждане на web to print автоматизирана и напълно интегрирана среда за производство на книги по поръчка – отворен към Европа производител на книги и други персонализирани, висококачествени продукти.
– Изграждане на производствен център върху платформа на Xerox, комплекс от хардуерни и софтуерни компоненти за генериране, управление и производство на транзакционални документи с цветно промоционално съдържание в големи обеми – среда, изградена да обслужва различни индустрии, в съответствие с най-високите европейски стандарти.

Източник: www.xerox.bg

Интернет портал за печатни технологии.