Xerox навлиза по-сериозно при мастилено-струйните технологии

1059
Spread the love
Патентована мастилена технология предлага блестящо качество на изображението при ниски разходи, на обикновена хартия.
КорпорацияXeroxпредставинова производствена мастилено-струйнатехнология, работеща с непрекъснатоподаване на хартия.

Мастилено-струйнатасистема е задвижвана от 56 високоустойчивипиезо-електирчни печатни глави с повечеот 49 000 дюзи, които изстрелват почти2 милиарда капки мастило в секунда. Всякакапка се нанася върху хартията с прецизнопикселно позициониране, тъй катопроизводствената система произвеждаповече от 2 000 цветни изображения вминута. Тази технология е предназначеназа произвеждане на цветни отпечатъцис високо качество върху нискобюджетнихартии с close-loopcontrolsи осигурява изключителна надеждност впроизводствената печатна среда.

„Xeroxотдавнае признат за лидер в разработването набазирани на тонер технологии за графичнатаиндустрия,а сега показва значителния си опит вмастилено-струйните технологии,” казаДжим Хамилтън, директор на КонсултантскиУслуги за Производствен Хардуер вInfoTrends.

„Живи”цветове върху нискобюджетни хартии
Тазитехнология може да произвежда до 152, 4метрав минута при по-леки хартии, като спестявапари на доставчиците на печатни услугии пощадява 2 000 дървета годишно.

Мастилено-струйнататехнология на Xeroxпредлагаизображения с живо качество, при нискиразходи, върху необработени хартии безникакви специални покрития или слепващиагенти. Това е възможно благодарениена високо-скоростните, революционнивъзможности, които включват сензор запрецизен контрол на всяка мастилено-струйнадюза в движение, компенсирайки автоматичновсяка пропусната дюза.

„Тазидигитална производствена технологияе изключителнопостижение на изследователската иинженерната дейност, освен това е примерза това как нашата уникална диференциранамастилена технология може да отговорина нуждите на клиентите на печатнапродукция.” каза СофиВандебрук,главен изпълнителен директор Технологиии президент на XeroxInnovationGroup

Нововъведенията
Технологиятавключва нововъведения,базирани на повече от 2000 патента,разработени от изследователи и ученив лабораториите на XeroxвУилсънвил (САЩ), Торонто (Канада) и Уебстър(Ню Йорк). Нововъведенията включват:

Високоустойчивипечатни глави
– Доказанатехнология, по която Xeroxепроизвел над един милион печатни глави.Печатната глава от неръждаема стоманае приблизително с размера на две тестетакарти, а върху нея са разположени 800микроскопични дюзи – всяка два пътипо-тясна от човешки косъм.
Дизайнътна печатната глава позволява различнирежими при широко-форматен печат –максимум до 50, 2 cm.56-тепечатни глави работят заедно, с целпостигане на високо скорост, четирицвята и резолюция от 600 dpi.

Новсензор за точност при нанасяне наизображението– В основата на уникалната технологияна Xeroxесензорът, който сканира милиардитекапки в секунда, за да отчете, че попадатточно там където трябва. Интелигентенскенер следи всяка печатна глава иавтоматично настройва подравняванетопри нужда.
Заразлика отдруги мастилено-струйни системи напазара, които забавят производствотос нуждата от операторска намеса, сензoрътза точност на Xeroxотчита кога върху една страница липсваточното количество цвят и нанасякорекции, за да се запази плътността нацвета без прекъсване на работния процес.

Производственимастила– Технологиятаизползва патентована формула загранулирано, смолисто мастило, коетоне се просмуква в хартията и осигурявакристално качество на изображениетопри нисък разход, при необработени инегланцирани хартии. Мастилата на воднаосновачестопредизвикват просмукване или“убити”цветове, които обикновено изискватпо-скъпи специално обработени хартии.Съставът на мастилото позволява същоотстраняването му от документи, коетосе постига трудно при други мастила.

Източник: www.xerox.bg

Биографична информация