Xerox поема печатните операции на Procter&Gamble в световен мащаб

2427
Spread the love
Xerox ще управлява печатните операции на Procter & Gamble Company (P&G) на световно ниво, спомагайки за намаляването на оперативните разходи на компанията с 20 – 25%.
Петгодишният глобалендоговор за услуги гласи, че Xerox ще управлява печатната инфраструктурана P&G, включително офиснитеи домашно-базираните работни процеси.

Водещите индустриални решения на Xerox за аутсорсинг на печатни услуги- Xerox Office Services – помагат на организациите да намалятзначително разходите си за IT и офисна инфраструктура. Това се постигачрез поемане от Xerox на управлението и поддържането на устройствата заобработка на документи – принтери, копири, факс машини и комбинираниустройства, както и пълен контрол върху печатните процеси и разходите,свързани с тях.

В сътрудничеството си с Xerox, P&G има възможност да си осигуризначително и устойчиво намаляване на разходите си и да повиши нивото наудовлетвореност на потребителите, както и степента на доверие вкомпанията. P&G прогнозира намаляване на енергийните разходи запечат с 30 процента и на количеството изразходвана хартия с 20-30процента на годишна база.  

„Опростяването на нашата глобална печатна структура спомагаза повишаване на надеждността и ефективността на работните процеси вкомпанията,” каза Филипо Пасерини, ИТ изпълнителен директор ипрезидент на Global Business Services в P&G. „Тазиноваторска инициатива е още една крачка към целта „да бъдемдигитални” и да направим работното си мястоприродосъобразно.”

С употребата на базирани на Lean Six Sigma методологии, XeroxGlobal Services ще предостави корпоративна стратегия, коятосе очаква да освободи стотици минути заетост на всеки от служителитегодишно.
Xerox ще проведе обучение на служителите в P&G за работа сновата печатна среда, включващо съвети за оптимизиране на времето,необходимо за печат на документи. Като допълнение, Xerox ще създаде уебпортал за поддръжка и онлайн обучение за безпроблемно боравене соборудването и консумативите.
Мащабът на договора с P&G е пример за начина, по който Xeroxразширява лидерството си в управляваните принт услуги на световно ниво.Според Кен Уейлърщайн, вицепрезидент изследвания в Gartner, Inc.,”Управлението на документи на корпоративно ниво продължава дапредставлява едно от най-трудоемките, неефикасни и пренебрегванивъзможности в компаниите за намаляване на разходите и увеличаване напроизводителността”  
„Ние вярваме, че договора с P&G ще даде знак навсички компании да извлекат повече ползи от печатната инфраструктура, вкоято са инвестирали.” каза Стивън Кронин, президент на XeroxGlobal Services. „Внедряването на управлявани принт услугипозволява на P&G да се концентрира върху същността на бизнесаси и в същото време да постигне устойчиво развитие.”
Корпорация Xerox бе ситуирана от Gartner, Inc. в зоната на лидерите в „Квадранта на влияние зауправление на печатни услуги на световно ниво” и в „Квадранта на влияние за МФУ ипринтери”.  Квадрантите (зони) на влияниепредлагат графично представяне на насоките на пазара, неговото развитиеи участниците в него, според които Gartner оценява компаниите на базатана цялостна визия и експертиза.

За Xerox
Xerox е лидер в производството на целия спектър цифровопечатно оборудване: от модели за персонални потребители довисокотехнологични машини за професионална полиграфия. Xerox предлагарешения за повишаване ефективността на работата и доходността отбизнеса на клиентите си по целия свят, от малките офиси домеждународните корпорации. Днес компанията работи в повече от 170държави и произвежда за пазара над 200 продукта.
Регионалното представителство на компанията в Софияосигурява пълния спектър от услуги, свързани с продажбата итехническото обслужване на оборудването на Xerox. Партньорската мрежана Xerox България включва повече от 100 големи партньори и реселъри.Системата на следпродажбеното обслужване разполага с над 50 сервизницентъра. Допълнителна информация за компанията, нейните продукти идейности може да се намери на сайтовете – www.xerox.bg и www.xerox.com.

Източник: Xerox

Биографична информация