XEROX представя нов софтуер за принтиране с холограмен ефект

2875
XEROX представя нов софтуер за принтиране с холограмен ефект
Spread the love

XEROX GLOSSMARK e ново решение за защита на документи. Технологията прави възможно отпечатването на документи с уникални изображения, които не могат да бъдат копирани или сканирани.
XEROX представя новсофтуер GlossMark™, който позволява принтирането на уникалниизображения с холограмен ефект, на професионалните машини DocuColor5000, DocuColor 7000, DocuColor 8000 и iGen3.

Принципът на новата технология е в процеса на растеризация. Вструктурата на растера, освен информацията за цветовете, е кодирано иселективно гланцово покритие, без да се променя цвета. Предимството наGlossMark™ е в това, че с помощта единствено на софтуер сеотпечатва скрито изображение, което може да бъде видяно при промяна наъгъла на осветяване. Комбинацията от различни структури симулира преднаблюдателя комплексна картина, която изглежда сякаш е наложена върхуоригиналния документ. Така се постига уникалност както на документа,така и на дизайна.  

GlossMark™ е технология, която няма аналог. Тя може да намеришироко приложение в печатането на оригинални като дизайн и уникалникато въздействие изображения. От друга страна, осигурява защита наинформацията и конфиденциалност, тъй като холограмата не може да бъдекопирана или сканирана. XEROX GlossMark™ може да бъдеизползван при отпечатването на билети, купони, ваучери, сертификати,дипломи, застрахователни полици. Опаковките на продуктите могат дабъдат маркирани с GlossMarks™, за да се предотвратятпродажбите на фалшиви продукти с името на съответната марка.GlossMark™ може да бъде прилаган и при маркетинговиматериали, като дизайнерски ефект, придаващ обемност и уникалност наизображението.

GlossMark™ може да бъде използван в комбинация със софтуер заработа с променлива информация, напр. XEROX XMPie. Подобни комбинацииза едновременно персонализирано и защитено принтиране ще разкрият новивъзможности пред професионалния печат, които не са достъпни приофсетовия.

Изображенияс холограмния ефект Xerox Glossmark могат да бъдат видяни при промянана ъгъла на осветяване, но не могат да бъдат сканирани или копирани.

inline_849_http://prepressbg.com/images/holo_xerox_1.jpg

inline_961_http://prepressbg.com/images/holo_xerox_2.jpg

-XXX-

XEROXе лидер в производството на целия спектър от цифрово печатнооборудване, от модели за персонални потребители до високотехнологичнимашини за професионална полиграфия. XEROX предлага решения заповишаване на ефективността на работата и доходността на бизнеса наклиентите си по целия свят, от малките офиси до международникорпорации. Днес компанията работи в повече от 170 държави и произвеждаза пазара над 200 продукта. Създадената през 2004 г. дивизия XEROXЕвразия обединява 23 държави, сред които е и България. Регионалнотопредставителство на компанията в София осигурява пълен спектър отуслуги, свързани с продажба и техническо обслужване на оборудването наXEROX. Партньорската мрежа на XEROX България включва повече от 100големи партньори и реселъри. Системата на следпродажбеното обслужванеразполага с над 50 сервизни центъра. Допълнителна информация закомпанията, нейните продукти и дейности може да се намери на сайтовете- www.xerox.bg и www.xerox.com.

За контакти:
Валентин Митев, Marketing communication specialist, XeroxBulgaria, тел: 976 69 20, valentin.mitev@xerox.com
Ралица Николова, PR Manager, New Moment PR, тел: 963 0466, raly@newmoment-bg.com

Биографична информация