Xerox разработва нов тонер Ultra Low-Melt EA

1922

Разработката на учените от лабораторията на Xerox в Канада се базира на нанотехнологии.

Процедурата по изпичането на тонера е една от най-енергоемките в печатащите машини като се движи в границите 50 до 80 % от общото енергопотребление на машината. С настоящата разработка на лабораторията на Xerox в Канада, температурата на изпичане ще се намали с около 7 градуса, кото ще доведе до понижено енергопотребление от порядъка на 15 до 30%. При това без промяна на качеството или скоростта на печат.

„Това е едина от най-трудните разработки, върху който сме работили“, каза Hadi Mahabadi, вице президент в Xerox.

За да успеят да реализират новия вид тонер, учените от лабораторията в Канда пъроначално разработват технологията EA (emulsion aggregation). EA се базира на нанотехнология, благодарение на която е възможно се постигането на високо качество на изображения, висока степен на надеждност и по-малко потребление на тонер. На практика, материали напечатани по новата технология имат с 40 до 50 % по-малко потребление на тонер.

Очакванията за появата на новият Ultra Low-Melt EA тонер, според продуктовия мениджър на Xerox, Edouard Langlois са „…през следващата година“.

Източник: members.whattheythink.com

Интернет портал за печатни технологии.