Xerox ще предлагат web-to-print на EFI

1555

EFI Digital StoreFront (DSF) е едно от най-продаваните web-to-print с над 3000 инсталации по света. Софтуерното решение улеснява описанието на заданието за печат, обработка на файла на клиента и автоматизирането на работния процес в печатниците.

Едно от предимствата на EFI Digital StoreFront е, че има възможност за интеграция с EFI Fiery и със софтуера за печат на променливи данни XMPie(собственост на Xerox).

Xerox вече продават Fiery контролерите на EFI заедно с производствените си дигитални машни и като цяло това коопериране не е ново. Очаква се Xerox да предложат EFI Digital StoreFront първоначално през търговската си мрежа и партньорите си в САЩ.

EFI Digital StoreFront (DSF)

Вижте повече за EFI Digital StoreFront.

Написа: Пламен Давидов

Интернет портал за печатни технологии.