Кандидатстудентска кампания

2903

Ако искате да учите полиграфия, време е за подготовка. Приемът започна този месец. Ето къде и как се кандидатства за образователни степени бакалавър и магистър в областите полиграфия, целулоза, хартия, опаковки, печатни технологии.


Химикотехнологичен и Металургичен Университет София
Специалности, степен бакалавър
– Целулоза, хартия, опаковки
– Технология на полиграфията
Специалности, степен магистър
– Целулоза, хартия, опаковки
– Полиграфия
СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ СЕ ФОРМИРА ОТ:

Оценка от държавни зрелостни изпити по една от дисциплините:
химия и опазване на околната среда – за всички специалности;
математика – за всички специалности;
физика и астрономия – за всички специалности;
Оценка от положен конкурсен изпит по химия или математика (по избор)
Оценка от олимпиади (последен кръг) или национални състезания по: химия и опазване на околната среда; природни науки и екология; физика; математика, информатика; български език и литература; английски, френски, немски език
Оценка от конкурсен изпит в друго висше училище по химия, математика или биология
Срокове за приемане на документи за кандидатстване
20.06 – 08.07.2011г. и 13.07 – 15.07.2011г.
Тест по химия: 9.07.2011.
Тест по математика: 10.07. 2011.
Вижте пълната информация за кандидатстване, срокове, такси и координати на университета.


Специалност „Полиграфия“ в Технически университет Пловдив
Факултет по машиностроене и уредостроене
Професионална квалификация: Инженер по полиграфия
Обратователна степен: Бакалавър
Срок на обучение: 4 години, редовно обучение
СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ СЕ ФОРМИРА ОТ:
математика (от дипломата за средно образование) 
физика (от дипломата за средно образование) ,
Оценка от Държавен зрелостен изпит (матура) по математика  (от 2008 г., 2009 г., 2010 г. или 2011 г. умножена по 1.9.) 
Оценка от Държавен зрелостен изпит (матура) по физика  (от 2008 г., 2009 г., 2010 г. или 2011 г. умножена по 1.9.) 
Оценка от Тест по математика (предварителен или редовен, умножена по 2)
Тестът може да бъде положен в ТУ-София, във Филиала в Пловдив или в ИПФ-Сливен.
Срокове за редовни изпити
Тест по математика – 11.07.2011 г. от 9.00 ч.
Обявяване на резултатите – 18.07.2011 г.
Показване на писмените работи /само лично/ – 18, 19.07.2011 г.


Специалност „Печатни комуникации” в УНИБИТ

Обратователна степен: Бакалавър
Срок на обучение: 4 години, редовно обучение
СЪСТЕЗАТЕЛНИЯТ БАЛ СЕ ФОРМИРА ОТ:
Матура:
– удвоената оценка от матурата по български език и литература;
– оценката по география и икономика (география) (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
– общ успех от дипломата.
Тест:
– удвоената оценка от конкурсен изпит (на хартиен носител или електронен);
– оценката по география и икономика (география) (съгласно чл.17, ал.2 от Наредбата);
– общ успех от дипломата.
Срокове за приемане на документи за кандидатстване
от 20 юни до 8 юли  2011 Г. от 9.00 до 16.30 часа всеки работен ден, включително и събота.
Дати на изпити:
на 17 юли 2011 г. на хартиен носител
на 17 или 18 юли 2011 г. по електронен път

Интернет портал за печатни технологии.