Canon е на пето място в класацията за патенти в САЩ и на първо място сред японските компании

366
Canon е на пето място в класацията за патенти в САЩ и на първо място сред японските компании

Canon Inc. заема пето място по брой патенти в САЩ, регистрирани през 2023 г., което я прави единствената компания в света, класирана в челната петица за 38-а поредна година според най-новата класация на предварителните патентни резултати, издадена от IFI CLAIMS Patent Services.

 

Canon

 

Нещо повече, Canon е на първо място сред японските компании вече 19 последователни години. Canon активно подкрепя глобализацията на своя бизнес и отдава голямо значение на получаването на патенти в чужбина, като внимателно се придържа към стратегия за регистриране на патенти, която е насочена към патентоване във важни държави и региони, като същевременно взема под внимание бизнес стратегиите и тенденциите в технологиите и продуктите, уникални за всеки отделен регион.

Съединените щати с многобройните си високотехнологични компании и голям пазар представляват особено важен регион по отношение на разширяване на бизнеса и технологичните партньорства.

Патентна класация на Canon в САЩ 2014 – 2023 (последните 10 години)

 Година  Общо класиране  Класиране сред японските компании  Брой патенти
 2023  5-а  1-ва  2 890
 2022  5-а  1-ва  2 694
 2021  3-та  1-ва  3 021
 2020  3-та  1-ва  3 225
 2019  3-та  1-ва  3 548
 2018  3-та  1-ва  3 051
 2017  3-та  1-ва  3 284
 2016  3-та  1-ва  3 662
 2015  3-та  1-ва  4 127
 2014  3-та  1-ва  4 048

Canon се стреми да създава нови технологии в своите четири бизнес направления – печат, обработка на изображения, медицинско и индустриално оборудване. В допълнение към укрепването на конкурентоспособността на всеки от своите бизнеси, през последните години компанията се фокусира върху развитието на фундаментални технологии, като например усъвършенствани сензори SPAD, компютърна томография с броене на фотони, технологии за обработка на изображения с използване на изкуствен интелект, следващо поколение технологии за търговски печат и нанолитография, които могат да служат за създаване на бизнес, да се прилагат и използват за различни цели, както и върху придобиване на патентни права за такива технологии.

В крак с времето и за да насърчава технологиите в ключови области, които поддържат бизнеса на компанията, Canon подкрепя придобиването и използването на права върху интелектуалната собственост, които използва, за да поддържа стабилно портфолио от патенти, което гарантира конкурентоспособността и свободното развитие на дейността на компанията.

Занапред Canon ще продължи своите инициативи за придобиване и използване на интелектуална собственост с цел поддържане на дейността, предоставяне на продукти и услуги с добавена стойност и допринасяне за изграждането на едно по-добро общество.

Източник: Canon Европа

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.