Излезе петият Drupa доклад за глобалните тенденции в печатната индустрия

1102
Излезе петият Drupa доклад за глобалните тенденции в печатната индустрия
Spread the love

В края на април излезе петият Drupa доклад за глобалните тенденции в печатната индустрия. В него печатниците и доставчиците от почти всички пазарни сегменти съобщават за нарастваща увереност в бъдещото си икономическото представяне.

inline_1_https://printguide.info/images/2018/05/global_trends_header_elemente_bt8v.jpg

 

Опаковките отново са сферата с най-висок интерес и очаквания от страна на печатниците. Засилва се обаче  несигурността в областите функционален печат и книгоиздаване. При вторите, въпреки намаляващата заплаха от електронните книги, се очакват предизвикателни стратегически промени.

 

inline_497_https://printguide.info/images/2018/05/infographic_1_key_finanacial_measures_for_printers_h416.jpg

В регионално отношение картината е по-скоро положителна, като Северна Америка запазва мястото си с най-силно положително развитие, въпреки че и в Европа се наблюдава нарастване в оптимизма сред анкетираните. Не така стоят нещата в Африка и Близкия изток. За четвърти пореден път в световен мащаб се наблюдава тенденция за увеличаване на доверието сред доставчиците. Най-силно този път е нарастването (29%) в продажбите на основно оборудване, софтуер и материали.

 

inline_902_https://printguide.info/images/2018/05/infographic_6_change_in_work_mix_2017_96k8.jpg

Натискът за намаляване на цени и маржове продължава и повечето анкетирани контролират това чрез поддържане на стабилни разходи. Наблюдават се тенденции за повишаване на цените от печатниците, най-вече в Северна Америка. Стабилно повишение на цените се наблюдава в опаковките, докато при книгоиздаването и комерсиалния печат се наблюдава обратната тенденция.

 

inline_316_https://printguide.info/images/2018/05/infographic_3_printer_regional_economic_confidence_f12i.jpg

Преминаването към дигитален печат продължава с бавни темпове, но с голяма зависимост на функционалния печат от новите технологии. Интересен е фактът, че едва 27% от печатниците посочват, че използват Web to Print платформа, като повишението спрямо 2014 година е само с 2%. Наблюдава се и тенденцията в по-голяма готовност за инвестиции, като фокусът пада върху машините за довършителни процеси, следвани от нови технологии за печат (в зависимост от областта на производство) и предпечатни решения.

 

inline_664_https://printguide.info/images/2018/05/infographic_4_global_market_sector_rh2p.jpg

Данните в доклада са събрани сред 700 печатници и 250 доставчици по време на провелата се през 2016 година Drupa. Един от важните изводи прави директорът на Printfuture Ричард Грей, според когото: „Както печатниците, така и доставчиците ясно разбират стратегическите предизвикателства, пред които се изправя печатът. Все пак се наблюдава нарастваща увереност в силно бъдещо развитие за повечето пазари и региони. За целта ще бъде необходимо компаниите внимателно да анализират целевите си пазари и да направят подходящи нововъведения, за да отговорят уепсшно на бъдещите нужди на своите клиенти.” Пълният доклад може да бъде закупен на сайта на Drupa.

 

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.drupa.com

Име: Антон Даскалов

Професионален опит: Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет. Предстои му да се дипломира и по втора специалност – Икономика. Мениджър Маркетинг и продажби в печатница Оптимап принт. Има над 10 годишен опит в сферата на офестовия печат и номерацията. Преди три години въвежда дигиталния печат в портфолиото на Оптимал принт и е отоговорен за развитието на продуктите и услугите, свързани с него. Списва фирмения блог на Оптимал принт и следи всички новости в областта на печата.

В свободното си време: спортува и списва личен блог по актуални обществено значими теми.