Акцентите в drupa Global Trends 2017

1952
Акцентите в drupa Global Trends 2017

Излезе традиционният годишен доклад на drupa за състоянието на печатната индустрия.

Целият доклад Global Trends 2017 можете да откриете и да закупите тук.

Цена: 245 евро.

 

 

 

Ето и най-важните акценти от Global Trends 2017:

Преди две години беше докладвана почти изцяло позитивна картина от страна на печатниците и доставчиците по отношение на състоянието на компаниите им. За 2015 година вариациите между регионите са по-големи, като някои се справят по-добре, а в други има проблеми. Картината за 2016 е подобна, но вариациите са дори по-големи.

 

 

 

Въпреки това, в глобален мащаб, 42% от печатниците казват, че бизнесът им е в „добро“ икономическо състояние, а 11% го квалифицират като „лошо.“ Global Trends 2017 отчита позитивна нетна нагласа 31%.

 

Както винаги, прогнозата за следващата година е по-оптимистична от реалността за нея, като в някои случаи разликата е фрапантна, като случая на Африка, която отчита нетен спад в увереността, първият в който и да е регион от старта на сериите през 2013.

 

 

Производителите в областта на функционалния печат и опаковките демонстрират по-висока увереност от тези в областта на рекламните материали, които от своя страна са по-уверени от производителите на издания. Това е зависимост, която се наблюдава от 2013 насам.

 

Ситуацията с доставчиците като цяло също е положителна, като 56% докладват, че компанията им е в „добро икономическо състояние, а само 6% описват ситуацията като „лоша“ – същото като миналата година. Положителната нагласа от 50% е същата като миналата година.

 

 

Както печатниците, така и доставчиците демонстрират по-внимателен (и вероятно по-реалистичен) поглед към ситуацията. Икономическото обобщение на пълния доклад навежда на мисълта, че има сериозни причини за внимание.

 

Печатниците и доставчиците, които имат по-детайлна финансова информация споделят тези по-консервативни възгледи. Печатниците в глобален мащаб отчитат продължаващ спад на цените, компенсиран от по-пълно използване на възможностите и по този начин увеличаване на приходите с цената на падащи маржове.

 

 

 

Тенденции в производството на рекламни материали

 

Производителите на рекламни материали се сблъскват с ефекта на дигиталните комуникации, които ги окуражават да търсят нови източници на приходи и услуги с добавена стойност.

Събраните данни от четири години не свидетелстват за постигане на такъв растеж, с изключение на широкоформатния печат с ръст от 37% през 2013 до 50% през 2016. Северна Америка води във въвеждането на нови услуги, но дори там има данни за намаляване на гамата предлагани услуги. Мултиканалните или крос медия услуги все още имат малка роля (18% в световен мащаб.)

 

 

 

 

Тенденции в издателския бизнес

 

Производителите на издания имат най-сериозни проблеми с приспособяването към цифровите медии, твърди доклада. Все повече заглавия имат онлайн версии, което намалява печатните тиражи. Въпреки това делът на издателите, които имат онлайн заглавия остава все още малък. Други средства за създаване на добавена стойност като персонализация, производство на версии и променливо съдържание отбелязват бавен ръст (отново Северна Америка води по този показател). Въпреки това, сравнително малко издатели добавят нови услуги с добавена стойност към историческите опции на предпечат/дизайн и съхранение/изпълнение.

 

Тенденции при опаковките

 

Дигиталните медии имат сравнително малък ефект върху производителите на опаковки. И запазват увереността си във всички региони. От друга страна, нивото на създаване на опаковки с добавена стойност в повечето случаи остава скромно, като най-често се добавят интерактивни функционалности. Видимо е, че цифровият печат започва да увеличава ролята си (32%глобално), най-вече в областта на етикетите, но гъвкавите опаковки и картонажа и в известна степен велпапето се движат по същия път.

 

Функционален печат

Производителите са оптимистични, ръстът е много добър в повечето области, инкджетът е доминиращата технология (от 61% през 2014 до 74% през 2016).

 

 

 

Заключение

 

След успешната drupa през пролетта на 2016, това проучване осигури статистическата информация, която показа, че печатът се възстановява от двойният удар на глобалната рецесия и ефектът на глобалната комуникация. Печатниците докладват продължителен ръст на приходите, които компенсират падащите цени и маржове и сериозни инвестиционни планове. При доставчиците аналогично има ръст на приходите и сериозни инвестиционни планове, които вещаят позитивно бъдеще

 

Добрите новини не са повсеместни – докато функционалният печат и опаковките бележат ръст, печатът на издания е в най-неизгодна позиция, а производството на рекламни материали е някъде по средата. Всички компании продължават да се адаптират, за да се справят с предизвикателствата на пазара. Това значи безкомпромисен подход към ефективността и автоматизацията, съчетани с усвояване на нови умения и разработване на нови услуги с добавена стойност. Въпреки всичко, е удоволствие да докладваме, че, като цяло, печатът се завърна.

 

Можете да купите пълната версия на доклада drupa Global Trends 2017:

http://shop-md.suttermedia.de/en/Reports/

 

Източник: drupa.de

Превод: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.