Вторият доклад Drupa Global Trends е готов

1915
Вторият доклад Drupa Global Trends е готов

Първоначалните резултати от втория „drupa Global Trends“ доклад показват стабилно излизане от рецесията, някои изненадващи прозрения и положителна обратна връзка. Прочетете повече в този текст.

 

Целта на доклада е да очертае икономическите и оперативни тенденции в печатния сектор и ще бъде достъпен от края на март. В него е проследено развитието и е включена ключова информация от графичния сектор в целия свят – финансови условия, бизнес климат, планове за инвестиции и използвани технологии.

На въпроса: „Какви са според вас перспективите за следващите 12 месеца?“ 48% от доставчиците на печатни услуги са отговорили, че очакват подобрение на компаниите си, а едва 7% очакват спад. Резултатите сред доставчиците в световен мащаб също са позитивни – 51% предвиждат подобрение, а само 8% – спад.

Резултатите на индивидуалните показатели, измервани от проучването, са много по-разнообразни:

1. Продажбите на доставчиците на печатни услуги продължават да нарастват, но с по-бавни темпове. 39% отчитат ръст, а при 22% има спад. Положителният баланс от 17% е значително по-слаб от позитивния резултата от 27% от първото проучване.

2. Маржовете за печатниците продължават да намаляват. Почти половината (43%) от участниците в проучването докладват за намаляващи маржове, едва 16% отбелязват ръст. Положителни изключения са пазарите на Северна Америка и Близкия изток, където съответно 29% и 28% докладват за увеличени маржове.

3. Дигиталният печат бележи ръст, но все още е малък процент от оборота за повечето печатници. Въпреки, че делът на цифровия печат в цялостния технологичен микс на печата продължава да нараства, по-голямата част от оборота продължава да е заслуга на традиционния печат. Само 10% от анкетираните компании генерират над 25% от продажбите си за 2014 от дигитален печат. (За 2013: 8%).

4. Печатниците не се насочват към услуги извън печатния сектор. Това често е препоръчвано като нова бизнес идея – но рядко се реализира на практика. Само 27% от участниците в проучването получават над 10% от продажбите си извън печатни сектор.
В края на март 2015, резюме на доклада ще е достъпно за безплатно сваляне на седем езика на drupa.com. Пълната версия на английски ще може да бъде свалена от същото място срещу 249 евро.

Източник: пресинформация на Drupa
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.