Повече подробности от вторият доклад на Drupa за световните тенденции в полиграфията

2293
Повече подробности от вторият доклад на Drupa за световните тенденции в полиграфията

След като публикувахме информация в резюме за доклада Drupa Global Trends през април тази година, вижте още подробности и резултати от него.

друпа доклад за състояние на индустрията

 

Първоначалните резултати от вторият доклад „Drupa Global Trends“ показват бавно възстановяване на бранша, с някои изненадващи прозрения и положителни отзиви.

Настоящият доклад има за цел да подчертае икономическите и оперативни тенденции на печатната индустрия в световен мащаб. Резултатите са интересни, тъй като самото изследване, проведено през октомври 2014 г. е до голяма степен идентично на първото „Drupa Global Trends“, което беше проведено през 2013 г. и представено през февруари 2014 г. Тазгодишното проучване представя гледните точки на самите полиграфически предприятия, което гарантира балансирано представяне на информацията за световното нива на пазара за печат. Докладът включва важни данни от печатния бранш като финансови условия, бизнес климат, инвестиционни планове, технологиите и тенденции.

Werner Matthias Dornscheidt, главен изпълнителен директор на Messe Düsseldorf, обобщи ключовите резултати от проучването: „Като цяло картината е оптимистична. Както локалните полиграфически предприятия, така и международните компании занимаващи се с полиграфия дадоха положителна оценка на икономическото състояние на собствените си фирми. Още по-изненадващо беше, че и печатниците и доставчиците считат 2015 г. за година с много положителни перспективи“.

На въпроса „Какви перспективи виждате пред вас за следващите 12 месеца?“ 48% от печатниците очакват подобряване на икономическото им състояние, спад в приходите очакват само 7%. Резултатите при международните компании също са положителни: 51% прогнозират подобрение и само 8% спад.

Ето още някои резултати от изследването:

Продажбите на доставчиците на печатни услуги продължават да се покачват, но са по-слабо изразени. 39% от доставчиците на печатни услуги отчитат увеличение, докато 22% показват спад в продажбите. Този положителен баланс от седемнадесет на сто, е доста под положителния нетен баланс от двадесет и седем на сто спрямо първото изследване.

Маржът на печатните предприятия продължава да пада. Почти половината (43%) от фирмите съобщават за спад на маржа, докато 16% са успели да ги увеличат. Положителните изключения са фирми намиращи се в Америка и Близкия изток, където съответно 29 и 28% споделят големият марж.

Дигиталният печат се разраства бързо но все още представлява малка част от цялостният оборот на печатният бранш. Само 10% от анкетираните доставчици на печатни услуги генерират повече от 25 на 100 от своите продажби чрез дигитален печат през 2014 г. През 2013г. този процент е бил 8.

Като цяло печатниците рядко се занимават и с допълнителни услуги, които са извън печатният бранш (например управление на активи за клиенти, актуализиране на база данни и т.н.). Само 27% от полиграфическите предприятия получават повече от 10% от продажбите си от услуги извън сектора на печат.

В подробното изследване са взели участие повече от 1100 международни компании. Независимата компания за пазарни проучвания Wissler & Partner (Швейцария) и Printfuture (UK) са обработили и оценили резултатите. В края на март 2015г. резюмето от доклада беше публично оповестено и може свободно да бъде изтеглено на седем езика: (английски, немски, френски, испански, португалски, китайски и руски) от www.drupa.com . Пълната версия на доклада на английски език може да бъде закупен за 249 Евро от www.drupa.com.

Източник: www.myprintresource.com
Преведе: Радина Тамойкина