Първият глобален доклад на drupa анализира печатния и медийния сектор в глобален мащаб

2059
Първият глобален доклад на drupa анализира печатния и медийния сектор в глобален мащаб

Според него в световен план инвестициите в печатната индустрия ще нараснат през следващите 12 месеца, защото доверието в сектора се завръща.

печатната индустрия drupa

 

drupa ще публикува серии доклади под заглавията drupa Global Trends (глобални тенденции) и drupa Global Insights (глобални прозрения). Те за пръв път ще изследват тенденциите и основните промени в международния печатен и медиен сектор както на глобално, така и на регионално ниво. Резултатите са базирани на отговорите, дадени от представителна група, която се състои от водещи ръководители на печатници, доставчици и потребители на печатна продукция, набрани най-вече от базата данни с изложители и посетители на drupa 2012.

Messe Düsseldorf, като организатор на drupа, е наела две независими компании за консултации и маркетингови изследвания – Printfuture (Великобритания) и (Швейцария), които да подготвят двете серии доклади. Първият доклад от серията Wissler & Partnerdrupa Global Trends вече е публикуван.
Въпреки отчетените значителни регионални вариации, докладът drupa Global Trends отчита известен брой критични и понякога изненадващи, тенденции, които са общи за всички икономически региони и сегменти на печатния бизнес (издателска дейност, опаковки и рекламни материали). Както може да се очаква, според доклада, структурната трансформация в печатната индустрия продължава, разходите се увеличават, цените на продукцията намаляват и маржовете се свиват. Въпреки това, има три важни открития, които са по-значими за изследването:

  1. Има ясни индикации, че икономическите условия се подобряват.

В резултата на това в глобален мащаб печатната индустрия планира увеличаване на инвестициите в идващите 12 месеца. Увеличаване на ефективността и развитие на нови услуги са в основата на планираните инвестиции в индустриалните държави. Северна Америка е водач в това отношение с планирано закупуване на оборудване и големи трансформации с високо ниво на инвестиции в печатни технологии, IT и нови услуги. В развиващите се страни основният двигател е увеличеното търсене.

  1. Печатната индустрия е в процес на преминаване от бизнес, базиран на продукта към такъв, базиран на услугата.

Потребността от нови решение и бизнес модели, които по-добре отговарят на нуждите на клиентите е ясно забележима.

  1. Както може да се очаква, дигиталният печат играе все по-голяма роля в технологичния микс.

Сред доставчиците на печатни услуги, 65% произвеждат с помощта както на конвенционални, така и на цифрови технологии, а една трета от производителите на рекламни материали вече получават една четвърт или по-голяма част от оборота си от дигитален печат. Но конвенционалният печат (най-вече листовият офсет) продължава да е важна опора за печатния сектор. 29% от планираните инвестиции на всички печатници са за листов офсетов печат.

„Благодарение на тези две серии доклади, drupa ще може да предложи първокласна, представителна пазарна информация, която ще позволи на играчите на пазара – доставчици на печатни услуги, доставчици на техника и консумативи и купувачи на печатна продукция, да вземат по-добри стратегически решения. В допълнение, докладите позволяват разликите между основните икономически региони в света да бъда анализирани. Накрая, изводите ще бъдат използвани, за да подобрят допълнително позиционирането на drupa,” каза Werner M. Dornscheidt, президент и изпълнителен директор на Messe Düsseldorf.

Първият доклад Global Trends съдържа първоначална оценка на глобалното състояние на печатната индустрия. За да може да проследи развитието на тенденциите в бъдеще, проучването ще се повтаря през всяко тримесечие на годината. Едновременно с това, drupa ще публикува серия доклади Global Insight, които ще предложат детайлни анализи на специфични теми, свързани с индустрията. „Ефектът на интернет върху печата” ще даде начало на сериите през юни тази година. Задачата му е да покаже ефектите на интернет и електронната търговия, както и дигиталния маркетинг върху света на печата и да илюстрира как бъдещите стратегии и бизнес модели трябва да се адаптират към тях.

В проучването участват 2500 ръководни кадри от целия свят (119 държави), които са отговорили на обширен въпросник. Голямата част от тях (58%) са от компании, доставчици на печатни услуги, следващи по брой са доставчиците (21%) и потребителите на печатна продукция (21%).

Можете да видите извлечение от доклада на този адрес. Пълната версия на доклада на английски в PDF формат се предлага от Messe Düsseldorf срещу 249 евро тук.

Източник: Пресинформация на drupa
Текста написа: Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.