5 юни – Международен ден за опазване на околната среда.

3243

На drupa 2008 в Дюселдорф е отделено специално внимание на екологията и постоянната потребност от намаляване енергоемкостта на отрасъл полиграфия, конкретните мерки, което едно предприятие следва да предприема и добавената „екологична” стойност, която то реализира с последните представени разработки и оборудване.

Среща на PrintCity със СПИБ и Клъстер Българска медия и печат на drupa.

На 3 юни 2008 беше проведена планираната среща с г-н Helmut Dangelmaier, президент и с г-н Rainer Kuhn, управляващ директор на ПринтСити. С активното участие на д-р Росица Велкова и на представители на КБМП и СПИБ бяха споделени идеи и намерения за партньорско сътрудничество, при което нашите колеги с научно-изследователски интереси и възможности ще имат своя принос.
Обсъжданата през последните седмици от КБМП потребност от създаване на „Еко-предприятие” за обработка на отпадъци и отработени разтвори придобива конкретна визия в рамките на общата картина „Екология и полиграфия”.

Източник: kbmp.org

Прочетете още:

Интернет портал за печатни технологии.