Изложението за печат и реклама COPIS вече ще е в 4-дневен формат

850
Изложението за печат и реклама COPIS вече ще е в 4-дневен формат

Усъвършенстван формат, съчетаващ тенденциите на съвременната динамичност с предимствата на физическата бизнес среда. Това ще предложи на присъстващите COPIS 2022.

Единственото бизнес изложение у нас за печатни и рекламни комуникации ще събере от 5 до 8 октомври в София представители на сектора от България и чужбина в Интер Експо Център. Организатор е Интер Експо Център, а официални партньори са FESPA BULGARIA ASSOCIATION и Sourcing.bg.

 

Копис 2022

Изложение COPIS ще продължи четири дни – с ден повече от преди. Паралелно ще протичат Международните хранителни изложения. Решението организаторите са взели след проучване на нагласите сред изложителите и посетителите. “С развиването на формата участниците ще могат максимално да се възползват от присъствието си”, коментират те. И напомнят сферите, които са в основата на COPIS – производство, дистрибуция и търговия с печатна, светлинна, външна и сувенирна реклама. Специален е акцентът върху печата в различните направления, отражението му в текстилната индустрия и обзавеждането. Сред останалите направления са графичният и пространственият дизайн, софтуерът, материалите и консумативите за индустрията, производството на рекламно-информационни елементи, визуални комуникации.

 

Копис 2022

 

Ключовият елемент – съпътстващата програма
Организаторите продължават да развиват концепцията на COPIS, съществено място, в която заемат съпътстващите събития. Какво ще предложи от 5 до 8 октомври на сектора на печата и рекламата?

Със съвместните усилия на партньорите от FESPA BULGARIA ASSOCIATION, сп. Полиграфия и Printguide.info, се организират специализирани семинари, лекции и дискусии. Потенциалът си ще разгърнат лекторите от DIGI Pay – в рамките на DIGI Pay Comference. Петото издание на уникалната за страната ни конференция поставя на дневен ред водещите теми от сферите на дигиталните разплащания, киберсигурността, машинното обучения, изкуствения интелект и др.

 

Копис 2022

 

За максимално улеснение на всеки от сферите на печатните и рекламните комуникации организаторите на COPIS ежедневно обновяват онлайн платформата www.copi-s.com . Чрез нея можем да разберем както какви са стъпките, ако искаме да се включим като изложител, така и да направим онлайн регистрацията си за свободно посещение.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.