FESPA обяви данните от свое проучване за нагласите и очакванията в печатния бранш

1987
FESPA обяви данните от свое проучване за нагласите и очакванията в печатния бранш

Направеното наскоро от Fespa глобално проучване за нагласите и очакванията в печатната индустрия представя шест общи тенденции в бранша.

В проучването Print Census са взели участие над 1200 анкетирани за периода от май 2014 до април 2015 година. Половината от анкетираните са от Северна и Южна Америка, 42% от Европа и 8% от Азиатско-тихоокенаския регион. Те обхващат целия спектър от печатни услуги (печатници, рекламни агенции, графични дизайнери и други, включително производители на оборудване).

 

 

Повече данни от проучването ще бъдат представени на 12 юни 2015 по време на събитието Open Day 3, организирано от БАСГП. Можете да се регистрирате за безплатно участие тук.

 

Цялото проучване ще бъде предоставено безплатно за членове на БАСГП.

Повече за асоциацията и възможностите за членство вижте тук. 

 

 

Ето и важните тенденции за пазара, които показва проучването. 

1. Повече оптимизъм
Ключовата тенденция от изследването е оптимизмът в бранша – 80% от анкетираните са много или умерено оптимистично настроени за бъдещето на бизнеса си. С 14% по-малко е стойността на оптимизма, относно самия бранш, което означава, че анкетираните имат много повече вяра в собствените си бизнес стратегии, отколкото в способността за растеж и равитие на индустрията като цяло. Индивидуалният оптимизъм се основава и на факта, че средните приходи в развитите пазари са се удвоили от 3 милиона евро през 2007 до над 6,25 млн. Евро през 2015. Като цяло ръстът на приходите за същия период е в рамките на 9% за целия бранш и 7% за дигиталния широкоформатен печат.

2. Печатната услуга става все по-ориентирана към клиента
Изискванията на клиентите водят до постоянни усилия за подобряване на ефективността, ускоряване на работния процес и необходимост от представянето на услуга в точното време и на точното място. Много важна роля играе и възможността за персонализация на печатните материали. Над 70% от анкетираните считат, че тези тенденции ще се запазят и дори засилят, което ще насочи още повече бранша към клиентски ориентирана услуга. Това е причината за внедряване на все повече цифрови процеси в производството.

3. Промяна в продуктовия микс
Най-масовите продукти остават: банери (49%), плакати (40%), стикери (38%), билборди (37%). При 80% от анкетираните има огромен ръст в печата върху текстил. Наблюдава се ръст от около 25% и при търсенето на печат върху други материали, различни от хартия и картон.

 

 
4. Цифровите технологии са все по-голям фактор
Над половината от анкетираните заявяват готовност за инвестиции в ново широкоформатно оборудване. Средната сума за това е около 100 000 евро. Доминиращи са UV-технологии (27%), текстилни принтери (21%), солвентни принтери (17%). При довършителните процеси най-често срещаните отговори са: машини за рязане по контур и ламинатори. По-голямата част от тези, които са готови да инвестират, са мотивирани от възможността за навлизане на нови пазари и предлагането на нови продукти или услуги. 43% от анкетираните споделят, че биха инвестирали, за да подобрят предлаганото качество; 37% – за да увеличат капацитета си; 34% – за да съкратят времето за производство; 33% – за да намалят разходите за единица продукт.

5. Растеж в сегмента за печат върху текстил
Вече стана дума за ръста в този сегмент. Според проучването 27% от анкетираните вече са навлезли в печата върху текстил, а 81% виждат именно този сегмент като най-обещаващ за развитие. 21% дават положителен отговор на въпроса относно плановете за бъдещи инвестиции в печата върху текстил.

6. Бъдещето на дисплейната реклама е в интеграцията с цифровите медии
Повече от 75% от анкетираните очакват новите технологии и LCD дисплеи да повлияят положително на бизнеса с широкоформатен печат, а 36% казват, че това влияние вече е видимо. Една трета от анкетираните имат готовност да предложат подобни комбинирани решения на своите клиенти в следващите 12 месеца.

Източник: http://www.fespa.com/
Текста написа: Антон Даскалов 

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/