Бъдещи приложения за опаковки с отпечатана OLED технология

1582
Бъдещи приложения за опаковки с отпечатана OLED технология
Spread the love

Органичните светодиоди (OLED) видяха приложения в телевизионните панели, мобилните устройства и свързаните визуални медии. Сега VTT Ltd. иска да разшири тези пазари, които да включват и опаковките, с помощта на тяхната намаляваща разходите рола-към-рола печатна технология.

 

Markus Tuomikoski, старши научен сътрудник в VTT Ltd. Финландия, отговаря на някои въпроси на Packaging Digest’s за технологията на компанията за създаване на светодиоди, отпечатани с органични материали върху фолио и потенциалната приложимост на тези светодиоди при опаковките.

Packaging Digest’s: Обобщете вашите изследвания при гъвкавите, евтини OLED приложения.
Tuomikoski: VTT разработва технология за изцяло рола-към-рола печатаеми светодиоди (OLED). Това дава възможност за нови форми на многоцветни дисплеи и приложения за визуална комуникация за разходно-чувствителни продукти с голям обем. Гъвкавата и емисионно отпечатана OLED технология на VTT позволява бързо производство на оформени по поръчка и размер дисплеи и елементи за визуална комуникация при ниски оперативни и капиталови разходи за оборудване.

Packaging Digest’s: Как работи?
Tuomikoski: OLED технологията се базира на електролуминесценция, както това се случва в органичните полупроводници. В OLED, органичен, излъчващ светлина полупроводник е поставен между два електрода, поне един от които е прозрачен, пропускайки светлината, създадена в структурата. Когато се провежда през компонента, електрическият ток произвежда светлина.

Packaging Digest’s: Кое прави този подход уникален?
Tuomikoski: Уникалният подход на VTT към производството на OLED насърчава свободата на дизайна. Печатът като метод за производство позволява изработка на светлинни модели с различна форма и размери по поръчка, например те могат да бъдат използвани за осветяване на пиктограми, цифри и други символи. Патентованият производствен процес на VTT използва конвенционални методи за печат, за да нанесе няколко слоя материал, включително излъчващ светлина полимер върху гъвкава пластмаса или стъклен материал.

Packaging Digest’s: Какви приложения, свързани с опаковките са възможни?
Tuomikoski: Потенциалните краткосрочни и средносрочни възможности за приложения включват интерактивна опаковки и POS продукти, смарт карти и интелигентни етикети, потребителска електроника и продукти за интериорен дизайн. Дългосрочната визия за приложение на OLED технологията е да се даде възможност за рентабилна реализация на емисионни, гъвкави и широкообхватни дисплеи и елементи за визуална комуникация и архитектурно осветление. Например, промоция на дадена марка чрез представяне на грабваща очите мигаща светлина, генерирана от OLED филма, който е интегриран в етикета на продукта или в POS дисплея. Популяризирането на марката по всякакъв начин доказано увеличава продажбите. Техниката, използвана за отпечатване на графики може да се използва и за органичните светодиоди. Предвиждам нарастващ интерес от страна на опаковките, след като технологията се разработи.

Packaging Digest’s: Какво можете да кажете за разходите за тези видове приложения?
Tuomikoski: Очакваната цена на отпечатан OLED филм е 300 евро на квадратен метър, което е далеч по-ниско от OLED прототипите на стъклена основа на пазара.

Packaging Digest’s: Какво предстои?
Tuomikoski: Сега, OLED технологията се използва широко в мобилните телефони и телевизорите. През 2016 година, ще можете да видите повече инсталации с OLED осветление, например, в музеите, търговските центрове, ресторантите. Промоцията на марките с използването на OLED филм ще се случи в близко бъдеще.

Повече за технологията вижте тук: www.vttresearch.com

Източник: www.packagingdigest.com
Текста написа: Мария Шабанска

Име: Мария Шабанска

Професионален опит: Завършила специалност “Педагогика” в СУ “Св. Кл. Охридски”, но никога не е работила по специалността. Съдбата я среща с артистични натури и над 10 години работи във фирма за реклама и дизайн. След отделянето от фирмата, с колеги започва самостоятелна дейност, между които и предпечатната подготовка на списание “Опаковки и Печат”.

Настоящи занимания: През последните 5 години работи като редактор на списание “Опаковки и Печат”, за което подбира и превежда научно-технически публикации и материали. Занимава се и с подновяването на информацията на сайта на списанието.

В свободното си време: Ако няма възможност да е сред природата, предпочита хубавата книга.