Възможности за развитие в печата на етикети и опаковки

1897
Възможности за развитие в печата на етикети и опаковки

Тенденциите в печата на етикети и опаковки не се различава особено от останалите сегменти на печатната индустрия.

И тук, както навсякъде се намаляват поръчваните количества, търсят се по-съкратени срокове и по-ниски цени. Това е причината да се намерят различни възможности за редуциране на разходите и оптимизиране на работните процеси, така че да се предложат съкратени срокове за изработка и конкурентни цени.

По-ниски разходи
Един от начините за съкращаване на производствените разходи е в използването на енергоспестяващи технологии. Такъв тип са машините от UV LED сегмента, които освен посоченото по-горе предимство имат и съкратено време за подготовка. Тук може да се отбележи и правилният избор на качествени материали за печат, тъй като безпроблемното отпечатване, без засядане на хартия, е ключов фактор за времето на изработка и себестойността на продукцията. Времето за техническо реагиране при проблем с оборудването също е от ключово значение, което се отразява във възможните загуби, породени от чакането и неизползването на машините. По-ниски разходи могат да бъдат постигнати и чрез внедряване на специализиран софтуер за оптимизиране на използването на печатните листа, което е от ключово значени именно при печата на етикети и опаковки, поради тяхната често нестандартна форма.

Възможност за повторно използване на материалите
В бъдеще собствениците на търговски марки ще увеличават очакванията си за повторно използване на опаковките. За пример във Великобритания само една на всеки 400 чашки за кафе се рециклира. Компании като Frugalpac изработвят изцяло рециклирани чашки и за целта стартират кампания за събирането им в специални контейнери по целия свят, тъй като годишно броят на изхвърлените в природата чашки надхвърля 58 милиарда броя. Друга възможност е самите опаковки да спомагат повторната употреба, чрез тяхното препрограмиране, например чрез използване на умни етикети, като представените от Xerox.

 

 


Повече добавена стойност
Добавената стойност в печата на етикети и опаковки може да се постигне чрез много различни опции. Все пак не трябва да забравяме, че потребителите взимат решение за покупка само за няколко секунди и това е времето, в което етикетът или опаковката трябва да изпъкне пред останалите. На първо място идва разширения цветови обхват, който се предлага от Esko Full HD Flexo. Добавянето на мастила, като оранжево, виолетово и зелено, увеличават цветовия обхват, а оттам и въздействието върху крайния потребител. По същия начин стойност добавят и проводимите мастила, чрез които се правят електронни компоненти върху печатните материали. Така се създават интерактивните тестове за проверка на заряда на батериите. Пак по този начин се улеснява логистиката, но също така се гарантира и защитата от фалшифициране на продуктите. Дава се възможност и за проследяване на състоянието на пакетираните продукти. Например чрез умни етикети с температурен датчик може да се установи дали дадена храна е била съхранявана правилно и дали все още е годна за употреба, след като е минала по веригата за доставка.

 

етикет за батерия

Търговците все още подхождат скептично към възможността за електронни опаковки и умни етикети, но възможностите, които те дават са безгранични и варират от взаимодействие с потребителя, до възможност за събиране на информация за потребителски навици и нагласи. Увеличаването на интереса към подобни етикети и опаковки е изцяло в ръцете на доставчиците на печатни услуги, които трябва да намерят правилния подход към вземащите решения в компаниите, използващи подобни опаковки.

Не бягайте от простите решения
Колкото и да са привлекателни всички нови технологии и възможности за интелигентни и интерактивни опаковки и етикети, много често най-забележими и впечатляващи за потребителя остават простите решения. Пример за такава е концепцията на кутия за пица, в която всяко парче има собствена подложка, чрез която може да се храните без да се цапате. Това прави опаковката функционална за крайния потребител, което ще донесе позитиви и за самата компания, която го е внедрила.

 

кутия пица

Печат върху иновативни субстрати
Производителите на медии за печат постоянно създават нови субстрати, които могат да станат част от проекти за интересни опаковки и етикети. Добавянето в портфолиото на специфични субстрати ще доведе, както до увеличаване на потребителското взаимодействие, така и до по-високи печалби. Като пример тук може да се посочи коледният етикет на Кока Кола във Великобритания, който поради вградената си лента се превръща в интересна панделка.

Друга възможност е печатът на термосвиваеми опаковки за различни продукти и най-вече бутилки с нестандартна форма. Това е един от методите, чрез които даден продукт може да изпъкне сред останалите на рафта в магазина.

По-голямо сегментиране
В сферата на опаковките и етикетите се търси все по-голямо сегментиране и деференциране на продуктите между различни потребителски групи. Това може да бъде постигнато, както чрез технологиите за печат, така и чрез различни довършителни процеси. В най-скоро бъдеще технологията Fusion на Xeikon обещава да промени работния процес за печат на опаковки, чрез добавяне на модули за довършителни процеси и създаване на интегрирана поточна линия. Подобни технологични решения вече бяха представена от MGI и Kurz.

Дали дигиталният печат с персонализация и богат набор от облагородителни довършителни процеси е бъдещето на печата на опаковки и етикети, тепърва предстои да видим. Разбира се сегментирането може да се избегне и чрез изработка на многостранични етикети и опаковки, като по този начин отново се бяга от стандартното. Именно тук е мястото да се отбележи, че за регионалните брандове се произвеждат около 20% от опаковките в Америка. Ето защо могат да се изброят многобройни пазарни ниши, чрез които няма да се изпадне в кръговрата на ниските цени и съответно ниски маржове. Такива са местните производители на електроника, бира, храни и дори ароматни свещи. Не трябва да се пропускат възможности като различни лични или фирмени събития, където могат да се създават етикети за различни бутилки с алкохол.

 

многостранични етикети

Избягването на най-масовите сегменти, продукти и типове клиенти гарантира по-големи маржове за производителите на опаковки. За целта те могат да се насочат към различни дизайнери и аганции, създаващи прототипи и мостри, към компании, генериращи промоционални, сезонни или специфични продукти, както и към продукти в края на своя цикъл на живот, които се избягват от повечето печатници. Последното е валидно само в случай, че разполагате с технология за производство, защото инвестиция в такова производство не е изгодно решение.

Внимание към клиента и самия продукт
Все повече ще се търсят и продукти, отговарящи на изискванията за опазване на околната среда и здравето на консуматорите. Специално внимание се обръща на опаковките, които са в контакт с хранителни продукти. За целта е необходимо използване на специални мастила или субстрати, недопускащи преминаване на вредни частици към самите храни. Друг пример е създаването на опаковки, позволяващи на продукта „да диша” и изпуска газове от самата опаковка, което спомага за неговото запазване в свежа форма, но в същото време не позволява навлизането на кислород, влага и прах навътре, което да уврежда съдържанието.

 

дишаща опаковки

Промотирайте себе си
Това е една от възможностите, които много от доставчиците на печатни услуги пропускат. Създаването на собствени рекламни материали, обединяващи в себе си всички интересни и иновативни опции, разработвани до момента по различни проекти могат бързо и лесно да привлекат нови клиенти. Много често клиентите не разбират или не могат да си представят това, което се опитвате да им обясните с думи, но когато го пипнат и видят със собствените си очи, ще бъдат по-склонни да поемат риска и да вземат решение за производство на различни етикети и опаковки.

Автор: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/