Онлайн семинар на тема безопасно лакиране при печат на опаковки за храни

233
Онлайн семинар на тема безопасно лакиране при печат на опаковки за храни

ACTEGA кани всички заинтересовани на безплатен онлайн семинар на тема:
„Безопасно лакиране при печат на опаковки за храни“
Дата и час: 30.03.2021 г., 16:00 часа
Продължителност: 1 час
Регистрация: altana.clickmeeting.com

 

ACTEGA

 

Проблемите в области като климатични промени, недостиг на храна, пластмасови отпадъци или изчезване на растителни и животински видове постоянно изискват нови стратегии и алтернативни решения. Принципът Cradle to Cradle® дава отговори на въпроса как продуктите да бъдат проектирани и изработвани по начин, който да не ги превръща в отпадъци, а да позволи последващото им използване. За целта е необходимо да се залага на материали, които са екологични и могат да се рециклират. Ценен елемент по този път е сертифициране на материалите, чрез използване на световно призната методология, за въздействието им върху околната среда и здравето на хората. Това позволява на производителите да научат повече за вложените в техните продукти химикали и как да избягват тези от тях, които могат да предизвикат безпокойство във веригата за доставка.
Този иновативен подход за сертифициране предлага множество предимства за производителите на опаковки за храни. В едночасовия онлайн семинар ще научите повече за:

  • предизвикателствата на миграцията;
  • изискванията към лаковете на водна основа при директен контакт с храни и как се спазва законодателството в тази област;
  • принципа Cradle to Cradle®;
  • предимствата на ACTEGA FoodSafe и златните възможностите, които се разкриват при използването на продуктите от тази серия във връзка с безопасното и устойчиво производство на опаковки.

Лектори ще бъдат: Dr. Hans-Michael Lenz, Dr. Lisa Schönenberg и Thomas Koop
*лекцията ще се проведе на английски език

Продукти на ACTEGA можете да намерите при Друк Партнерс:
гр. София
бул. Самоковско шосе № 1 в сградата на ТЦ Боила 2 корпус, ет.3
Тел./Факс: 02/ 917 57 00
Тел.: 0896/ 899 559
druckpartners.bg

Интернет портал за печатни технологии.