Лого за биологични продукти на Европейския съюз

3312

От 01.07.2012 логото е задължително за опаковките на всички предварително пакетирани биологични хранителни продукти, произведени в държавите от ЕС и отговарящи на необходимите стандарти.

Лого за биологични продукти на Европейския съюз

Производителите, използващи биологотипа на ЕС трябва да указват на етикета идентификациония номер на сертифициращия орган и името на  производителя, преработващото предприятие или дистрибутора, който транспортира продукта. Заедно с логото на ЕС могат да се използват и националните логотипи.

Използването на логото остава добороволно за неразфасованите продукти, а също и за импортните стоки. Биостандартите на другите страни извън ЕС, както и центровете за сертифициране трябва да бъдат признати за еквивалентни на стандартите на ЕС преди да бъдат внасяни в страни от ЕС.

Логото на ЕС е във вид на лист със звезди и трябва да присъства на опаковките на биопродукти според следните изисквания:

Изисквания за поставяне на лого върху опаковките за биологични продукти на Европейския съюз(български език)

В горепосочения линк са всички изисквани за минимален размер при печат, цветност на логото, примери за поставяне на светли и тъмни фонове, шрифтове за допълнителни текстове и др.

По материали на: www.newthraciangold.eu
Логото на ЕС за биологични продукти става задължително

Написа инж. Васил Станев

Име: инж. Васил Станев

Професионален опит: Инженер- технолог полиграфическо производство, т.е. полиграфист от старата школа, завършил полиграфия в СССР, Украински полиграфически институт 1983 година. Създал е основните учебни програми по полиграфия в средното образование. Съавтор на Държавния образователен стандарт по полиграфия в средното образование. Инж. Васил Станев преподава дълги години в Добрич, където и изучава два випуска по полиграфия

Настоящи занимания: Преподавател в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София. Той допринесе най-много за онлайн речника в Printguide.info, който обогати с над 400 думи. Инж. Станев е наш автор и консултант по всички въпроси, свързани с офсетовия печат и довършителната обработка.

В свободното си време: Превежда руска поезия и сърфира в социалните мрежи.