Новите правила за етикетите при храните

19288
Новите правила за етикетите при храните

Какво трябва да знаем относно новите правила за етикетите при храните.

По стара българска традиция започваме да се интересуваме за важните неща, когато ножът опре до кокала. Това за пореден път стана факт с влизането в сила на новите изисквания за етикетите на храните. Седмица преди датата 13 Декември 2014 година, когато правилата заработиха, заваляха въпросите: „Ама, какво е това EU 1169/2011? Ама, как така влиза в сила от тази седмица?”. Информация от българска страна за пореден път липсваше или поне бе трудно откриваема, но за сметка на това в сайта на Европейския съюз изобилства от такава. Тук ще се опитам дам отговор на важните въпроси, които ще бъдат от полза, както на търговците, така на производителите и крайните клиенти. 

Ще започна оттам, че решението за промяна в правилата за етикетите на храни е взето още на 25 Октомври 2011 година, като то влиза в сила от 12 Декември 2011 и трябваше да бъде приложено от всяка страна-членка най-късно от 13 Декември 2014 година, т.е. всички имаха на разположение 3 години, за да се запознаят с тях, но уви пак бяхме изненадани. Изключение има само за разпоредбите, задължаващи обявяването върху етикетите на хранителните стойности, които ще се прилагат от 13 Декември 2016 година, но дотогава има време.

Въпреки, че датата отмина, докато пазарувате все още може да попаднете на продукти, етикетирани по старите правила, тъй като Регламентът предвижда изчерпване на запасите на храни, пуснати на пазара или етикетирани преди датата 13 декември 2014 г. Това обаче не важи за изчерпване на запасите на отпечатани етикети, въпреки че трудностите за доказване кога са произведени опаковките най-вероятно ще доведат до това още дълго да виждаме стари етикети върху храните. Нововъведените правила имат за цел да гарантират, че потребителите ще получават по-ясна, по-пълна и по-точна информация, относно съдържанието на храните, както и да им помогнат да направят информиран избор за това, което ще консумират. Това се прави поради факта, че тези правила не са променяни (с малки изключения) от 1990 година насам.

 

 

Новият регламент (ЕС) № 1169/2011 (с целия документ на български език може да се запознаете тук: eur-lex.europa.eu) заменя Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането и Директива 90/496/ЕИО относно информацията за хранителните стойности, както и други свързани директиви и регламенти. Ето кои са основните въпроси и отговори, които вълнуват всички:
 
Кой трябва да спазва новия регламент?
Регламентът се прилага за всички храни, предназначени за крайния потребител, включително за храни, предназначени или доставяни от заведения за обществено хранене. Към последните спадат всяка структура (включително превозно средство, подвижен или неподвижен щанд), като ресторанти, столови, училища, болници или предприятия за обществено хранене, в които при изпълнение на стопанската дейност се приготвя храна, която да бъде готова за консумация от крайния потребител. Интересен момент е, че Регламентът засяга дори рекламата на продуктите като напълно забранява преписването на лечебни свойства и други характеристики на храните.

 

 

 
Какво трябва да съдържат етикетите?
Според регламента всеки етикет на храни трябва да съдържа 12 задължителни елемента. Те са:

 • наименование на храната (съпроводено от нейното физичното състояние или  специфична обработка – например: повторно замразена, пушена, прах, размразена, облъчена и други);
 • списък на съставките;
 • списък на съставки и вещества, причиняващи алергии или непоносимост;
 • количество на определени съставки;
 • нетно количество на храната;
 • срок на минимална трайност или срок на годност;
 • специални условия за съхранение или употреба;
 • името или търговското наименование и адрес на стопанския субект в хранителната промишленост;
 • страна на произход или място на произход;
 • указания за употреба;
 • за алкохолни напитки с над 1.2 обемни процента алкохол се посочва действителното обемно съдържание;
 • хранителна стойност.

 
Всички тези данни задължително се обозначават с думи и числа, като в допълнение могат да се използват пиктограми и символи, с определена минимална височина, за които ще спомена в публикацията. Изключенията от тези изисквания са посочени в чл. 16 на Регламента, в който са описани конкретни случаи и изискване за минимален брой елементи, които следва да се посочват.
 
В раздел 2 на Регламента са посочени определения, изисквания и правила към всеки един от задължителните елементи. Съставките се подреждат под подходящо заглавие, съдържащо думата „съставки” в низходящ ред на теглото им, съдържащо се в храните. Те се посочват с конкретното им наименование. Тук е и една от новостите, че тези от тях, които се съдържат под формата на специално създадени наноматериали трябва да бъдат ясно обозначение, като се изпизва думата „нано” в скоби. В чл. 19 и 20 са посочени кога и при какви условия могат да не се посочват съставките на определен тип храни.
 

Новост е и информация относно наличието на добавки в храните, спомагателни вещества и други вещества или продукти с научно доказан алергенен ефект или ефект на непоносимост, за да могат потребителите, особено страдащите от хранителна алергия или непоносимост, да направят информиран и безопасен за тях избор. Тези вещества или продукти се посочват в списъка на съставките с техните точни наименования, чието оформление ясно трябва да ги отличава от останалите съставки (например: с различен шрифт, големина или цвят). Специалните съставки, съдържащи се в храните се обозначават с наименование на категорията им, последвано от конкретното им наименование.
 
Върху етикетите трябва ясно да бъдат обозначени случаите, в които храната е размразявана. Без значение дали става въпрос за месни продукти, при които това е от особено значение или за други, когато не е важно.
 
Посочването на страната на произход или на мястото на произход на храната следва да бъде представено тогава, когато липсата му би могла да заблуди потребителите по отношение на истинската страна на произход или място на произход на дадения продукт. Пример за това е говеждото месо от дадени проблемни области в ЕС или други продукти, за които има предприети конкретни действия. Това се прави с цел улесняване на потребителя.
 
Датата в срока за минимална трайност се предхожда от думите „най-добър до…”, когато в датата е посочен определен ден или „годен за употреба до края на…” в останалите случаи. Срокът на годност пък се предхожда от текста: „използвай преди…”. Датата се посочва в следния формат: ДД/ММ/ГГГГ. Задължително се посочва и дата на замразяване или размразяване на продуктите.
 
Колкото до хранителните стойности те трябва да се изразяват чрез количество в 100 гр или в 100 мг (Когато е целесъобразно, могат да бъдат допълнително представени и като процент от референтните количества за прием. В този случай в непосредствена близост до информацията се обозначава следното твърдение: „Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8 400 kJ/2 000 kcal)“) и да съдържат следните два вида данни:

 • енергийна стойност
 • количества: мазнини, наситени мастни киселини, въглехидрати, захари, белтък и сол.

Към тези данни, могат да се добавят (но не са задължителни) и количествата на едно или повече от следните вещества:

 • мононаситени мастни киселини;
 • полинаситени мастни киселини;
 • полиоли;
 • скорбяла;
 • влакнини;
 • витамини или минерали.

 

 

Пълната информация и изисквания за хранителните стойности са посочени в чл. 30 от Регламента. Още един важен момент е, че когато това е уместно, информацията за хранителните стойности може да се отнася за храната след приготвянето ѝ, при условие че са предоставени достатъчно подробни указания за приготвянето и информацията се отнася за храната във вида, в който е приготвена за консумация.
 
В приложение III на Регламента са посочени допълнителните данни, които трябва да бъдат вписани върху опаковките и етикетите в определени случаи, като например: опаковане в определена среда, съдържание на подсладители или други вещества и други.
 
Как трябва да изглеждат етикетите?
За предварително опакованите хранителни продукти информацията трябва да бъде отпечатана директно върху опаковката или да бъде под формата на допълнително поставен етикет. Проучванията показват, че добрата четливост е важен фактор, който може да увеличи възможността информацията от етикета да повлияе на потребителите, както и че нечетливата информация за продукта е една от главните причини за недоволството на потребителите относно етикетирането на храните.

 

 
Информацията, посочена по-горе трябва да бъде налична, леснодостъпна и незаличима. Височината на символите (виж примера) върху опаковките и етикетите, трябва да е по-голяма или равна на 1,2мм. Изключение са опаковките, чиято най-голяма повърхностна площ е по-малка от 80 квадратни сантиметра. В този случай височината на символите трябва да бъде по-голяма или равна на 0,9 мм. Важно е също така, че наименованието, нетното количесто и обемното съдържание на алкохол трябва да са в едно зрително поле (т.е. на една и съща повърхност на опаковката, която позволява прочитане от един зрителен ъгъл). Информацията трябва да е посочена на език, който е лесноразбираем за страната, в която се предлага продукта.

 
Какво означават термините „формовано месо” или „формована риба”?
Месни продукти, месни заготовки и рибни продукти, които могат да създадат впечатлението, че са произведени от цяло парче месо или риба, но всъщност се състоят от различни парчета, съединени чрез други съставки, включително хранителни добавки и хранителни ензими, или чрез други средства, носят обозначението „формовано месо” или „формована риба”. Пак в този случай върху опаковката или етикета се посочва добавеното количество вода, в случай, че то надвишава 5% от теглото на крайния продукт. При месата задължително трябва да се посочват още случаите, в които е добавен протеин от друго месо, както и процентното съдържание на мазнини. В заключение ще добавя още едно изискване, което е добре скрито в Регламента, а то гласи: „Ако дадена обвивка на колбаси не е ядивна, тя трябва да бъде обозначена като такава.”
 
Как се обозначава алкохолното съдържание?
Действителният обемен процент алкохол в напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол, се посочва с число с точност до не повече от един десетичен знак. То е следвано от символа „% vol“ и може да бъде предшествано от думата „алкохол“ или от съкращението „алк“. Алкохолното съдържание се определя при 20 °C.
 
Има ли храни, които са освободени от изискването за задължително обявяване на хранителна стойност?
Да, има такива храни и те са посочени в Приложение V на Регламента. Сред тях спадат:

 • непреработени или преработени продукти, съдържащи една съставка;
 • води (включително газирани и ароматизирани) и чайове
 • билки, подправки, сол и нейните заместители, трапезни заместители
 • и други, посочени в Приложение V

 
Важи ли Регламентът при продажба на хранителни продукти онлайн?
Да, регламентът важи е при продажби онлайн. В този случай задължителните елементи (без срока на годност) се предоставят преди сключване на договора за покупко-продажба. Тази информация трябва да бъде отразена в материал, съпътстващ продажбата от разстояние (уебсайт или каталог) или чрез други подходящи средства. Това изискване не е валидно единствено за храни, които се продават посредством автомати за хранителни продукти.

 

 
Кой носи отговорност за спазването на правилата?
Отговорност за информацията върху етикета се носи от производителя на съответния хранителен продукт, а в случаите, когато той се намира извън границите на ЕС, отговорност носи вносителят.
 
Автор: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/