Нови лепила за гъвкави опаковки на биооснова

2143
Нови лепила за гъвкави опаковки на биооснова

Toyo-Morton представя нови лепила за ламиниране на биологична основа с високо съдържание на твърди вещества.

Toyo-Morton е японски производител на лепила за ламиниране и е част Toyo Ink Group. Компанията е разработила ECOAD™ EA-B3860/EA-B1290, лепило на базата на разтворители с високо съдържание на твърди вещества, за използване при ламиниране на многослойни филми използвани при гъвкавите опаковки.

Новата формула съдържа над 40% твърди частици и по-малко разтворител, като по този начин се намаляват общите емисии на CO2 по време на ламиниране с приблизително 25% в сравнение с ламиниращите лепила с общо предназначение на компанията. Решението с високо съдържание на твърди вещества също води до по-малко изхвърляне на отпадъци за по-голяма оперативна ефективност, както и по-чиста работна среда. Освен това, новите системи ECOAD са формулирани с био-базирано или възобновяемо съдържание от 10% сух лепилен слой, което ги прави по-екологична алтернатива в опаковъчните материали.

 

ламиниране на гъвкави опаковки

 

Обикновено увеличаването на съдържанието на твърди вещества води до увеличаване на вискозитета на лепилото, което от своя страна влияе върху качеството на неговото нанасяне и намалява различни физични свойства. Toyo-Morton, обаче чрез прилагане на тяхна разработена полимерна технология, са успели да елиминират тези недостатъци и да постигнат както високо съдържание на твърди вещества, така и съдържание на биологична основа, без да прави компромис с производителността.

Системите ECOAD EA-B3860/EA-B1290 са сертифицирани със знака за биомаса (Biomass Mark) от Японската асоциация за рециклиране на органични вещества, която оценява и сертифицира продукти, използващи ресурси от биомаса. Вижте списък със сертифицираните продукти на Toyo Ink Group тук: www.toyoink.jp

Интернет портал за печатни технологии.