Пазарът за опаковки от рециклирана хартия ще нарасне до 139 милиарда долара през 2018

3225
Пазарът за опаковки от рециклирана хартия ще нарасне до 139 милиарда долара през 2018

Нов доклад от Smithers Pira предвижда растеж на пазара за опаковки от рециклирана хартия с 5% през 2018 г., но дали търсенето ще превишава предлагането?

рециклирана хартия

 

В рамките на пазара за рециклирани материали, хартиените опаковки са най-големият сектор, който представлява около 65% от всички рециклирани опаковки. Хартията и картонът също така имат най-висок процент рециклиране в целия свят (с изключение на стъклото в някои страни). Търсенето на хартиени опаковки ще продължи да расте, което се дължи на производствените икономики на Китай и други развиващи се страни. В действителност, според нов пазарен доклад от Smithers Pira, озаглавен „Бъдещето на устойчивите опаковки до 2018“, цялостният пазар за рециклирани хартиени опаковки ще има годишен темп на растеж от 5% до очаквани 139 милиарда щатски долара през 2018 година.

Географски прогнози

В САЩ и Канада възстановяването на хартия и картон се е увеличило с 81% от 1990 насам и е достигнало нива на рециклиране от 70% в САЩ и 80% в Канада. Европейските страни са достигнали средно 75% рециклиране на хартия, като някои страни като Белгия и Австрия, достигат възстановяване от почти 90%. Във Великобритания и много други страни в Западна Европа, нивото на рециклиране на хартия е 80%. Източна Европа и останалата част от света изостават по отношение на рециклирането на хартия, най-вече поради липсата на адекватна инфраструктура за рециклиране.

Търсенето на целулоза се разраства бързо в развиващите се страни – Китай, Индия и останалата част от Азия са най-бързо развиващите се потребители на хартия на глава от населението. Увеличението в сектора за транзитни опаковки в Китай, в съчетание с нарастващото консуматорство, води до бързо нарастващо търсене на хартиени опаковки. Търсенето на хартиени опаковки там нараства с темп от 6,5% от 2008 г. насам, далеч по-висок, отколкото навсякъде другаде по света. Наред с това търсене на хартиени опаковки, търсенето на рециклирана хартия също се увеличава.

Опаковките от картон представляват най-големия пазар за рециклирани опаковки. Около 30% от възстановената хартия и картон в САЩ се използва за производство на картон, който е материал за производството на велпапе. Голямо количество от рециклирания картон се изнася за Китай, а останалата част се използва за производството на други опаковки от хартия, което включва и сгъваеми кутии. През 2011 год. износът на рециклирана хартия за Китай и други страни представлява 42% от събраната в САЩ хартия за рециклиране.

Какво предстои за хартиените опаковки?

Смята се, че търсенето на рециклирана хартия ще надвиши предлагането на рециклирана целулоза с 1,5 милиона тона годишно до 2018 година. Производителите на хартия инвестират в предприятия за производство на опаковки в развиващия се свят, за да задоволят нарастващото търсене в тези региони.

В бъдеще, хартиените опаковки са най-очевидният избор за замяната на полистирола, според Smithers Pira. Много ключови играчи в бранша вече са преминали към или експериментират с хартиени продукти. Например, Starbucks използва само хартиени чаши и се включва активно в инициативи за рециклиране на хартия, включително системи със затворен цикъл на определени места. Бъдещи подобрения в рециклирането на хартия също ще помогнат за растежа на пазара, тъй като последните постижения направиха възможно рециклирането на хартиени опаковки с покритие заедно с вълнообразен картон. Това ще доведе до значително намаляване на разходите за рециклиране и ще доведе до повишено търсене на рециклирана хартия.

Хартиени опаковки в хранителната индустрия

Един от най-бързо разрастващите се пазари за рециклирана хартия е пазарът на фирми от тази сфера. Въпреки, че тя представлява малък процент от общия пазар за рециклирана хартия (<1% от общия обем на пазара на рециклирана хартия), се очаква да нараства по-бързо от общото търсене на опаковки от рециклирана хартия. С подобряването на икономиката, този пазар ще има по-голям растеж, което заедно с увеличената информираност на потребителите за огромното количество отпадъци от изхвърлени чинии и чаши ще движи търсенето на рециклирана хартия. Играчите в индустрията също стават активни на този пазар, тъй като натискът от страна на правителствата и различни екологични групи продължава да се увеличава.

Източник: www.greenerpackage.com
Преведе: Мария Шабанска

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.