Печатате ли биоразградими опаковки от хартия?

1953
Печатате ли биоразградими опаковки от хартия?

Ако клиент влезе в случайно избрана печатница и попита дали може да си отпечата „биоразградими“ и „компостируеми“ опаковки е напълно вероятно да получи положителен отговор, но дали е така, нека проверим.

Да навлезем в терминологията
„Биоразградими“ и „компостируеми“ са термини, използвани при описване разграждането на органични материали в определена среда. Те до голяма степен могат да бъдат заместител за „екологичен продукт“ и това е причината с тях да се злоупотребява в маркетинга и рекламата.

Един продукт би могъл да се класифицира като биоразградим, когато в зависимост от условията и околната среда биологично се разгражда анаеробно или аеробно до въглероден диоксид, вода, метан, биомаса и минерални соли. Важно е обаче и за колко време се случва това, поради което идва и вторият термин.

При компостирането органичните отпадъци се разграждат ускорено чрез микроби. Компостът има много полезни приложения и едно от тях е торенето на почвата. За правилното протичане на процеса се изискват строго определени нива на топлина, вода и кислород.
За да се твърди, че даден продукт е напълно компостируем той трябва да отговаря на всички изисквания на европейската норма EN13432, според която биоразградимите или компостиращи се продукти трябва да се разлагат напълно в определена времева рамка, без да оставят никакви вредни отпадъци.

 

биоразградими опаковки от хартия


Какво казва стандартът EN13432?
Европейският стандарт EN 13432 „Изисквания за опаковки, възстановими чрез компостиране и биоразграждане – схема за изпитване и критерии за оценка за окончателното приемане на опаковките“, дава яснота, като определя характеристиките, които опаковките в цялост и материалите, от които са изградени трябва да притежават, за да бъдат определени като „компостируеми“, а именно, че те могат да бъдат рециклирани чрез органично възстановяване (компостиране и анаеробно разлагане). Този стандарт се прилага за пластмасови опаковки и лигноцелулозни материали, като към последните спадат и хартиите и техните производни. Сред основните изисквания на са:

  • Нивото на биоразградимост да достига 90% за по-малко от 6 месеца и тези нива да се тестват по стандартен метод EN 14046 (познат още като ISO 14855);
  • В контакт с органични материали за период от 3 месеца, масата на разградения продукт трябва да се състои от най-малко 90% фрагменти с размер, по-малък от 2мм. Тези стойности отново трябва да се тестват със стандартен метод EN 14045;
  • Вложените в производството материали не трябва да имат отрицателно въздействие върху процеса на компостиране;
  • Ниски нива на концентрация на съдържащи се във вложените материали тежки метали;
  • Стойности на pH, соли, азот, фосфор, магнезий, калий и летливи вещества в установени граници;

 

биоразградими опаковки от хартия

 

Наистина ли печатаме „биоразградими“ и „компостируеми“ опаковки?
Стигнахме до отговора на най-важния въпрос от самото начало – дали наистина всяка печатница може да произвежда „биоразградими“ и „компостируеми“ опаковки? Важно условие според европейския стандарт EN 13432 е целият продукт да отговаря на изброените по-горе условия. Тоест не става въпрос само за използваните субстрати, а също така за мастилата, тонерите и дори лепилото или други вложени материали (ако те съставляват над 1% от масата на крайния продукт). За целта доставчиците трябва да удостоверят дали техните продукти отговарят на изискванията на стандарта.

Вложените материали се разделят на две основни групи – естествени и допълнителни. Първите са химически немодифицирани материали с естествен произход. За тях не се изисква тестване, тъй като автоматично се приема, че са биоразградими. Това не изключва тяхното тестване за компостиране. Към тези материали спадат: дървото, хартията, естествената вълна и памучното влакно.

Допълнително добавените се разделят на такива, които са под или надвишават 1 % от масата на готовия продукт. При първите се изисква тяхното отбелязване за годност към процеса на компостиране, докато при вторите е необходимо химическо изпитване, химичен състав и резултат от крайната биоразградимост. Сериозни изпитвания и доказване на възможност за компостиране се изисква при надвишаване на 5%-на бариера.

До голяма степен компостируемостта на опаковките зависи от субстрата и докато почти всяка хартия в най-чистия си вид би следвало да отговаря на стандарта, то има по-нестандартни медии, за които следва да се изиска сертификат от производителя. Мастилата от своя страна представляват между 0,5 и 3% от теглото на опаковките, което както стана известно по-горе води до необходимост от тяхното изпитване, в зависимост от покритието, т.е. от дизайна.

Частен случай – биоразградими стикери
Стикерите се явяват частен случай, тъй като освен субстрат и мастило имат и лепилен слой, който би могъл да промени съвместимостта с описания стандарт. Те също така нерядко са съставна част от една опаковка, а както стана ясно, цялата опаковка се разглежда като едно цяло. Биоразградимите лепила на водна основа са ключът към разгадаване на загадката дали дадени етикети ще отговорят на изискванията на EN 13432. Наша проверка показа, че в България също се предлага и могат да бъдат доставени стикери покриващи европейските изисквания за биоразградимост и компостируемост.

Финалът е по-скоро положителен – бъдещето на опаковките е в биоразградимостта и компостируемостта, а доставчиците на печатни услуги изглежда не са засегнати от европейския стандарт и спокойно могат да добавят още един полезен продукт в своето портфолио.

Автор: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/