Европейският парламент прие преразгледани правила за намаляване на отпадъците от опаковки

1114
Европейският парламент прие преразгледани правила за намаляване на отпадъците от опаковки

Предложенията имат за цел да се сведат до минимум ненужните опаковки и отпадъци, да се забрани използването на „вечни“ химикали в опаковките на храните и да се определят конкретни цели за намаляване на пластмасовите опаковки.

 

Европейският парламент прие нови предложения за намаляване, повторна употреба и рециклиране на отпадъците от опаковки. (Източник: Pete Linforth от Pixabay)

 

Европейският парламент прие нови актуализирани правила валидни за целия Европейски съюз за борба с нарастващите отпадъци от опаковки и за насърчаване на повторната употреба и рециклирането.

Предложенията имат за цел да сведат до минимум ненужните опаковки и отпадъци и да забранят използването на „вечни“ химикали в опаковките на храните.

Членовете на Европейския парламент (ЕП) одобриха доклада, който представлява мандат на Парламента за преговори с правителствата на ЕС. Общо 426 евродепутати гласуваха „за“, 125 „против“ и 74 „въздържал се“.

Регламентът има за цел да определи и конкретни цели за намаляване на пластмасовите опаковки.

Членовете на ЕП се стремят да забранят продажбата на изключително тънки пластмасови торбички за пазаруване, по-специално торбички с дебелина под 15 микрона, освен ако те не са необходими за хигиенни цели или не се използват като основен контейнер за насипни храни, за да се намалят хранителните отпадъци.

Освен това те предложиха да се ограничи използването на специфични дизайни на опаковки за еднократна употреба, като малките хотелски опаковки за хигиенни продукти и термосвиваемото фолио, използвано за багаж на летищата.

Членовете се застъпват и за забрана на използването на химикали от рода на бисфенол А, известни още като пер- и полифлуорирани алкилни съединения или PFAS, в опаковки, предназначени за контакт с храни.

Членовете на ЕП препоръчаха също така крайните разпространители на напитки и ястия за изнасяне в хранително-вкусовата промишленост, като кафенета, ресторанти и мотели, да позволяват на клиентите да носят собствени опаковки.

Всички опаковки трябва да отговарят на изискванията на новите разпоредби, които ще бъдат описани във вторичен закон, заяви парламентът.

Евродепутатите настояват държавите членки на ЕС да събират разделно 90% от материалите, съдържащи се в опаковките, до 2029 г.

Докладчикът на Европейския парламент Фредерик Рийс е заявил: „С гласуването си за забрана на „вечните“ замърсители в опаковките на храни Европейският парламент показа, че се стреми да защити здравето на европейските граждани.

„Що се отнася до пластмасите, договорът беше изпълнен, тъй като моят законодателен доклад засяга същността на проблема, като определя по-строги цели за намаляване на отпадъците от пластмасови опаковки.“

След приемането на позицията му от Европейския съвет Парламентът е готов да започне преговори с националните правителства по окончателния вариант на законопроекта.

Източник: nspackaging

Полезно:

Какво представлява групата на „вечните“ химикали

Групата се състои от повече от 4700 химикала като перфлуорираните и полифлуорираните алкилни вещества (PFAS) и включва широко използвани изкуствени химикали, които се натрупват с времето в човешкия организъм и в околната среда. Тези вещества са известни като „вечни химикали“, защото са изключително устойчиви в околната среда и в човешкия организъм. Те могат да причинят здравни проблеми като увреждания на черния дроб, заболявания на щитовидната жлеза, затлъстяване, репродуктивни проблеми и рак. Повече информация тук.

Вижте още:
Какво представляват пер- полифлуороалкилните вещества (PFAS).
PFAS в опаковките на храни

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.