Производството на самозалепващи етикети се е върнало на нивото от преди настъпването на кризата

3432

Нарастването на търсенето до голяма степен е заслуга на страните от Източна и Южна Европа, включително България

FINAT, европейската асоциация на индустрията на производителите на самозалепващи етикети, докладва, че през 2010 търсенето на етикети на самозалепващи материали в Европа е продължило да се възстановява с бързи темпове. По време на пика на финансовата криза през средата на 2009, търсенето на този тип продукция отбеляза най-ниските си нива. През 2010 обаче, търсенето се е върнало на нивата от преди кризата. За миналата година общото потребление е било около 5,7 милиарда квадратни метра. Това е ръст с 11,4% в сравнение с 2009 и 3,5% спрямо нивата от 2007, годината преди колапса на глобалните финансови пазари.

Най-голям ръст е отбелязало търсенето на ролни материали за етикети като полиетилен и полипропилен, с 15,3% спрямо предишната година. От гледна точка на географията, нарастването на търсенето е породено от Източна (20,6% ръст) и Южна Европа (13%, като в данните е включена и Турция.) В тези региони най-значимо увеличение има в Турция, Русия, България и Румъния. Ръстът в тези държави е над 20% и е тълкуван като знак за силно икономическо развитие в региона. В Западна Европа търсенето е нараснало умерено с около 4.5 – 8.5%.

През лятото на 2010 членовете на FINAT изказаха притеснения за състоянието на веригата за доставки на суровини и нарастващия пазарен натиск. Според анкета на FINAT, този проблем охлажда ентусиазма на ръководителите на компаниите в началото на 2011. Въпреки това, по-голямата част от тях виждат перспективи за положително развитие на индустрията.

Между януари 2010 и януари 2011 цените на целулозата са нараснали с 20-25%, материали като полипропилен и полиетилен са увеличили цените си с 25-35%. Полимерите, нужни за производство на лепила, са поскъпнали с 65-75%. Заради поскъпването на суровините, производителите на мастила обявиха увеличение с до 30%. Ефект има и нарастването на цената на петрола, включително заради увеличение на транспортните разходи.

Източник: cmykdigest.com
Текста написа: Мартин Новев

Интернет портал за печатни технологии.