Техники за производство на опаковки с добавена стойност от PrintCity

2089
Spread the love

Участниците в обединението PrintCity UPM, Sun Chemical, M-real и Cofely ще представят новия си проект Value Added Packaging (VAPack, опаковки с добавена стойност). Това ще се случи на изложението Interpack в Дюселдорф
inline_153_https://printguide.info/images/17-05-2011.jpegПроектътерезултат от сътрудничество, продължилоповече от година, в което са взели участиечленовете на PrintCityМanroland, UPM, Sun Chemical,M-real, Kurz, Merck и Weilburger Graphics, както и технитепартньори Bobst, Reproflex и UpCode. Всички те саобединили знанията си в областта наопаковките с добавена стойност.Същотака са представили колекция от „мостреникутии”, която да демонстрира възможностите.

Проектът VAPack секонцентрира върху нуждите на собственицитена марките и дизайнерите. Той цели дазапочне дискусии за най-новите възможностии предимствата на използване на опаковкис добавена стойност. Тъй като е съвместноначинание на много компании, VAPack съчетаваопита им в различни области и акцентиравърху много техники за създаване наопаковки с добавена стойност.

Те са:
• Привличанена вниманието на клиентите чрез новиили комбинирани техники
• По-лесноразпознаване на продуктите във всичкипазарни сектори
• Нови възможностив разработване и позициониране на марки

Проектът щепротече на три етапа. Първият, CreativePack, ще започне на Interpackтази година. През периодадо Drupa2012 членовете на PrintCity ще реализират двадруги проекта – Value Pack и Future Pack. Тезибъдещи модули ще включват нови функции,сред които са употребата на електроннимедии, най-новите техники за защита намарките и други.

inline_905_https://printguide.info/images/17-05-2011-01.jpgПроектътцелида представи творческо портфолио, коетода представи нови възможности на фирмитев бранша, както и достъп до доставчицина новаторски материали и техники ипознание на процесите, събрани на едномясто. Широката гама от техники и идеище бъде съчетана с пълни ръководства,които обясняват техниките за производствона опаковки с добавена стойност.Можетеда получите повече информация заинициативата и материалите за демонстрациякато пишете на info@printcity.de.

Източник:printcity.de
Текста написа:Мартин Новев

Биографична информация