Търсенето на интелигентни опаковки ще нараства всяка година

1625
Търсенето на интелигентни опаковки ще нараства всяка година

Очаква се търсенето на активни и интелигентни опаковки да нараства с 8 % на година, което е значително повече от ръста при търсенето на опаковки като цяло. Прогнозата е описана в доклада на изследователската компания Freedonia Group.

Под термина активна опаковка се разбира такава с функции, удължаващи срока на годност на съдържанието (това не изключва и традиционните пасивни защитни функции). Пример за това са опаковките, контролиращи влажността или предотвратяващи окислението на продукта. Интелигентни се наричат тези опаковки, които могат да измерят дадени характеристики, свързани с продукта, например параметри на околна среда.

Авторът на доклада „Активни и интелигентни опаковки“ предвижда, че търсенето на този вид опаковки, само в САЩ през 2017г., ще достигне обеми от 1,3 милиарда долара като през това време пазарът ще продължава да расте с около 10% на година.

Експертите очакват увеличение на търсенето на опаковки с индикатори време-температура, които ще са важен фактор за проследяването и контрола на състоянието на продукта в процеса на движение по веригата за разпространение от производителя до потребителя.

Очаква се търсенето на активни опаковки да расте с 5,7% до 2017г. Бързо ще расте и търсенето на т.н газопоглъщащи опаковки, които ще намерят широко приложение както в хранителната, така и в фармацевтичната и козметичната промишленост. Очакваният интерес от страна на фармацевтичната промишленост е свързан със стареенето на населението в развитите страни и разпространяването на хронични заболявания, а също и с ръста на търсене на биологични препарати, чувствителни към състоянието на околната среда.

Предвижда се и голям ръст на абсорбиращите и антибактериалните опаковки.

активни и интелигентни опаковки

 

Източник: www.freedoniagroup.com
Преведе: Радина Дойнова 

Интернет портал за печатни технологии.