Arden Impact – решения за дизайн на опаковки

2085
Arden Impact – решения за дизайн на опаковки

Представяме ви втория от софтуерите, които ще имате възможност да видите по време на семинара “ДЕН НА СОФТУЕРИТЕ ЗА ПРЕДПЕЧАТ”.

Въпреки че Arden Software е слабо позната на българския пазар, тя е сред най-сериозните разработчици на CAD системи и производствени решения в световен мащаб. Фирмата е основана през 1988 г. със седалище в Стокпорт, Великобритания. Има офиси в САЩ, Латинска Америка, Азия и няколко в Европа. Основни партньори на Arden Software са големи компании като Kodak, Adobe, SAP, Zund и Lasercomb, специализирани в производството на техника и работни потоци за опаковъчната индустрия. Arden Software е преди всичко софтуерна къща, но наред с това тя разполага със софтуерни разработчици, инженери по поддръжката, персонал за обучения и консултантски екип. Всички служители на фирмата влагат своя талант, познания и умения за изграждането на работещи решения за всеки сектор от производството на опаковки и за всеки потенциален клиент. 

Arden Impact – решения за дизайн на опаковки
Характеристики:

 • Най-мощната и единствената напълно интегрирана система с бази данни, предоставяща максимална производителност във виртуално всяка мрежова среда, вкл. LAN, WAN, VPN.
 • Поддържа работа с SQL Server, MySQL, SQL Express, Oracle и Oracle Express бази данни.
 • Максимален обхват за рационализиране на неефективни работни потоци чрез интеграция с широк набор от управленски бизнес системи.
 • Интерактивни инструменти за чертане с възможности за повторна използваемост, които повишават производителността.
 • Много подробни библиотеки с параметрични дизайни на опаковки с цел повторяемост и лесно използване, вкл. Велпапе / FEFCO, Картонаж / ECMA и рекламни щендери.
 • Drag-and-drop функционалност на отделни компоненти при сглобяването на опаковка, която спестява време и повишава реалистичността на 3D мострите.
 • Модерни инструменти за 3D моделиране и анимиране за бързо създаване на триизмерни мостри и иновативни методи за презентирането им.
 • Мощни и ефективни методи за дизайн на монтажи и инструменти за производство
 • Автоматизирано производство на щанцови форми с повишена скорост и точност
 • Широк обхват от стандартизирани опции за обмен на дани за максимална интегрируемост със софтуерни решения и машини на трети производители
 • Модулност на софтуерните решения с цел по-лесна разширяемост и надстройка

Impact CAD е превъзходен софтуер, специално разработен за компании, профилирани в дизайна и изготвянето на опаковки, щендери и брандирани реклами, както и на инструменти за тяхното изработване. Той включва най-модерните разработки в опаковъчната индустрия за структурен дизайн, развитие на продукта, виртуални 3D мостри и подготовката на щанц форми и други инструменти за производството му.

Impact Designer
В основата на модула за дизайн на опаковки Impact Designer лежи една настройваема база данни, която дава на софтуера необходимата универсалност и производителност. Съхранението на информацията и нейното използване става бързо и ефикасно, като предоставя едновременно детайлна и съдържателна обратна връзка, която може да бъде ефективно споделяна между различни отдели в една компания или между различни офиси и заводи на международна организация.

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

Impact разполага с пълен набор от интерактивни инструменти за чертане, както и с широк набор от многократно използваеми компоненти за дизайн, които правят изготвянето на потебителски чертеж по-бързо в сравнение с други софтуери за дизайн на опаковки.

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

Вградена е и голяма библиотека с готови параметрични дизайни, размерите на които се програмират при използването им, осигурявайки по този начин бързо получаване на модел и неговата триизмерна визия. Тези дизайни са в съответствие с международните стандарти за велпапе (FEFCO), картонаж (ECMA), рекламни щендери, твърдотелни материали, вариации на калъфи за медии и други.

Функцията на Impact за автоматичен монтаж позволява размножаването на един или няколко продукта така, че да повиши ефикасността на производство (печата) и минимизира разхода на материал (хартия, картон, велпапе). Тя проследява използваният материал, типа а вълната или водната линия, за да обезпечи коректното разположение и завъртане на нов дизайн добавен към монтажа.
 

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

 

Структурния дизайн обхваща колкото експериментиране, толкова и въображение, и напълно интегрираната в Impact 3D визуализация позволява на потребителите да обединяват по равно и ефективно тези два подхода

Разширената 3D функционалност на Impact означава, че дизайнерите на опаковки могат да преглеждат предварителни макети, възможно най-близки до реалните резултати със съвременните технологии. Характеристики като текстура на материала, релеф и топъл печат, зонален лак, ламинати и дори Брайлово писмо могат да бъдат вградени в макета на опаковката.

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

Естественото разширение на възможността да се види предварителният изглед на готовата опаковка в триизмерен вариант е възможността да се види предварително как тя се сгъва и събира. С тази цел в Impact e вградена възможност за създаване на кратки видеоклипчета. Анимирането на по-сложни структури от множество елементи, като например рекламни щендери, отнема малко повече време, но усилията си заслужават, защото такова клипче в правилните ръце води до впечатляващи резултати.

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

Impact Diemaker
Листът с възможности на Impact Diemaker е дълъг, но възможността за създаване на неограничен брой специфични за клиента настройки за изготвяне на инструменти е основна причина за широкото навлизане на Impact в средата на производителите на инструменти за опаковки – напр. щанцови, отпадъчни и други форми.

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

Изработването в Impact на еталонни инструменти осигурява максимална производителност и гарантиран контрол на качеството, за да позволи на производителите на щанци да посрещнат очакванията на своите клиенти с лекота и повторяемост на производството. Като резултат, процесът на превръщането на един монтаж за печат в завършен щанцов инструмент е изключително бърз, напълно автоматизиран и да включва едновременно позициониране на режещи ножове, биговащи ножове, мостчета, чопове за подравняване, отвори за монтиране, гравиран текст и др.

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

Impact поддържа изключитело широк набор от стандартизирани настройки за водещите производители на щанцоващи машини, като Bobst и Sanwa. Тези настройки подлежат на къстомизация и могат да бъдат лесно променяни така, че да съвпадат с предпочитанията за производството на всяка една продукция.

Мощната стрипър функция включва сложни алгоритми за бързо и ефикасно получаване на мъжки, женски и преден стрипър инструмент. Операции с едно кликване на мишката автоматично локализира и репликира геометрията с офсет за вътрешни и външни отпадни зони и изпраща резултантните данни като отделен слой в проекта на Impact.

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

Интелигентен микс от автоматичен и ръчен контрол се прилага в проектирането на контрбиговите щанци. Настройваеми параметри определят поддръжката на частични разрези, обратни разрези и бигове, релефни области, ъглите и дебелината на резците, обработката на периферията и фаската и положението на отворите за монтиране.
Оперативната съвместимост се осигурява посредством включването на широк набор от международно стандартизирани формати за импорт и експорт на данни, както и на голям обхват от драйвери за машини, което позволява на операторите ефективно да управляват на теория всякакъв тип машини – от плотер за мостри до сгъвачка, от водноструйни до лазери.
 
Impact WEBcnx – Работен поток за изготвяне на опаковки
WEBcnx е водещ продукт в опаковъчната индустрия, който проследява и управлява развитието на една опаковка през уеб среда, като предлага на участници в процеса на изготвянето съвместна работа по предпечата, автоматизация на производството и коректен обмен на информация. В резултат се постига повишена ефективност и производителност и скъсен срок за подготовка на опаковката.

Универсалността на WEBcnx означава че няма две напълно еднакви инсталации. Когато е интегриран с Impact CAD, това е едно решение за управление на работния поток, което позволява на опаковъчните компании да разпределят процесите по дизайн и изработка на продуктите си по различни локации. Посредством WEBcnx персоналът има достъп до неоходимата информация от всяка точка на света, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Като един мощен инструмент за управление на проекти, WEBcnx може да подпомага всеки аскпект от подготовката на всяка една опаковка – от първоначалния контакт с клиента, през структурния дизайн, графичния дизайн, въртуални 3D мостри, одобрението на дизайните, изработването на инструментариума и самото производство на опаковката.

 

Arden Impact - решения за дизайн на опаковки

Системата поддържа и автоматично разпращане на e-mail съобщения, като така се гарантира уведомяването на заинтересованите лица на какъв етап от подготовката е тяхната опаковка, както и тяхното приканване да извършат изискваните от тях действия. Като резултат всички проекти се развиват прозрачно, не се игнорират или задъннават до определен служител по-дълго време от необходимото.

С помощта на WEBcnx се намалява значително броят на ежедневно повтарящите се действия от операторите, като същевременно се елиминира дуплицирането на данни и информация, което води до сигурно и точно описание на всяко действие или заявка, корекция или документ, свързан с конкретната опаковка.
 
Характеристики:

 • Универсално, уеб базирано решение за управление на дизайнерски работен поток;
 • Модулност и пълна мащабируемост;
 • Разширени възможности за комуникация между персонал, доставчици и клиенти;
 • Централизирано управление на активите от дизайни в дигитален формат;
 • Контролирана и ефективна автоматизация на бизнес процесите;
 • Мощни средства за отчетност и анализ на данните за пълна информираност при вземането на решения.
 • Интегрирана се успешно с бизнес управленски системи като Microsoft Dynamics, SAP, Witron, Kodak

Интуитивният табличен стил на WEBcnx го прави лесен за употреба, а в същото време настройваемият модул за отчетност дава възможност на мениджърите да анализират широк обхват от данни, като им позволява правят мониторинг на ефективността на персолнала, отделите и доставчиците на материали и услуги.

 

Impact Enterprise – централизирано управление на разпределени бази
Успехите на Impact се дължат главно на факта, че софтуерът се базира на индустриални стандарти и се управлява от база данни. В продължение на много години, такава напълно интегрирана работна среда успешно предоставя на производителите на опаковки широко достъпна база с непрекъснато разширяващо се портфолио от продукти и свързаната с тях допълнителна информация. С разрастването на опаковъчните компании се става все по-желателно осигуряването на достъп до тази база в множество локации. До сега проблемите с непостоянството на мрежовата свързаност са направили такава конфигурация не особено практична.

Чрез прилагане на новите в облачни технологии, Impact Enterprise осигурява ползите и гъвкавостта от използването на една база данни във всеки офис, като същевременно се улеснява използването на централизирана база данни, в която дизайнерите могат да споделят проекти, независимо от географското им местоположение.
Impact Enterprise е интегриран в интуитивен Impact Browser и дава възможност на всяко упълномощено лице да извърши с лекота търсене на проект в цялата корпорация. Повторното използване на съществуващите проекти премахва необходимостта те да се преработват ненужно, което спестява ценно време и пари в този процес. Когато дизайнерът приключва работата по проект, цялата информация за проекта се копира едновременно в локалната база данни и централизирана база данни в облака. Това осигурява автоматично архивиране на всички проекти и улеснява опростена интеграция на Impact с уеб-базирани продукти като WEBcnx.

Характеристики:

 • Интегрирана поддръжка на Impact бази данни на множество сайтове в цялото предприятие
 • Търсене на проект и сърфиране из базата данни на цялата корпорация
 • Автоматизирано и централизирано управление на настройки на Impact
 • Автоматично публикуване на готови проекти в централизирана база данни
  Сателитни бази данни във всеки офис, които гарантират надеждност и непрекъснатост на работа при мрежови прекъсвания
 • Сигурна и надеждна комуникация между отделните сайтове и централата
 • Дистанционно управление и поддръжка

Impact Enterprise се поддържа от набор от специализирани услуги, които управляват опашките, разпространението и внедряването на изделия в цялото предприятие – ERS (Enterprise Replication Services). Тези услуги са предназначени да осигуряват оптимална производителност, мащабируемост и отказоустойчивост, така че ако мрежова свързаност не е на разположение за какъвто и да е период от време, те автоматично ще синхронизират всички проекти в корпорацията в момента, в който мрежовата свързаност бъде налична.

Arden Impact и Kodak Workflow
Стратегическото партньорство между Aden Software и Kodak се състои в обединяването на усилията на екипи от двете фирми, които да приложат тяхното ноу-хау в здоволяването на изискванията и нуждите на всеки определен клиент.

Arden Software също така е част от партньорската мрежа на Oracle – един от най-сериозните разработчици на системи с бази данни. Това гарантира, че софтуерните приложения на Arden са тествани и работещи със софтуерни решения, които използват Oracle база данни – например Kodak Prinergy, Kodak InSite и др. Това намалява риска при работа, увеличава интеграцията между продуктите, позволява по-бърза имплементация и по-лесно обновяване на системите

В резултат от работата на тези два стратегически партньора, посредством WEBcnx, Arden Impact се интегрира напълно с работните потоци на Kodak с помощта на технологиите на Kodak Packaging Layout Automation (PLA) и Rules-Based Automation (RBA). Като част от напълно интегрирана WEBcnx / Kodak Prinergy Powerpack работна среда, PLA ще помогне на печатниците на опаковки да намалят оперативните разходи, да подобрят производствената си ефективност и да намалят времето за достигане до пазара. WEBcnx е в състояние да се впрегне пълната мощ на PLA, която използва Prinergy RBA и модерния енджин на Kodak Pandora софтуера за монтажи чрез размножаване с цел ускоряване и опростяване на сложните задания за опаковки. Тази нова функция помага на предпечата на опаковки да премахне необходимостта от хиляди предварително оформени шаблони за управление на сложните работни процеси при производството на опаковки.

Интеграция на WEBcnx с PLA се възползва от всепризнатата Prinergy RBA, за организираното прехвърляне на всякаква информация по проекти с цел бързо, ефикасно и напълно автоматизирано създаване на монтажи. Потребителите са в състояние да задават правила за проверка, за да се намалят често срещаните грешки от операторите и автоматизиране на сравненията на входните параметри срещу „познатите“ производствени спецификации, свързани с материали и оборудване, съхранявани в базата данни на Oracle.

Фирма ГЕД ООД има удоволствието да ви покани на първи по рода си безплатен семинар “ДЕН НА СОФТУЕРИТЕ ЗА ПРЕДПЕЧАТ”.

Семинарът ще се проведе на 3 НОЕМВРИ в София, като мястото ще бъде уточнено допълнително.

На семинара ще имате възможност да се чуете лекции на няколко международни експерти, които ще ви представят най-новите разработки на няколко водещи компании в сферата на предпечата за комерсиални продукт и картонени и гъвкави опаковки.

РЕГИСТРАЦИЯ

Интернет портал за печатни технологии.