Bobst внедриха системата си Gyrobox в машини за производство на опаковки от велпапе

4397

Системата Gyrobox представлява модул, който позволява да се обръща заготовката от велпапе на деветдесет градуса. По този начин за един цикъл на работа на машината може да се проведе сгъване и залепване от четирите страни на опаковката.

С така внедрения модул Gyrobox, може да се повиши производителността и ефективността при производството на изделия от велпапе.

Gyrobox

В световен мащаб прогнозите показват ръст на производството на опаковки от велпапе с 4,7 процента в периода до 2015 година. Новата система Bobst Gyrobox дава възможност на производителите на опаковки да повишат своята производителност и освен това да произвеждат опаковки със сложна форма, като по този начин удолетворяват изискванията на своите клиенти.

Жан-Паскал Бобст (Jean-Pascal Bobst), генерален директор на Bobst Group, коментира: „ Дълги години в производството на сложни картонени опаковки се използваше системата Gyrobox в сгъвачно-лепящите линии. 25 милиона картонени опаковки дневно се произвеждат на нашите машини, снабдени със системата Gyrobox. Сега след десет години предлагаме това решение за производство и на велпапе. Уверени сме че, Gyrobox ще направи революция в производството на изделия от велпапе като освободи фантазията на дизайнерите при създаване на опаковки, а от друга страна ще помогне на клиентите на Bobst да увеличат производителността си”

По материали на: www.bobstgroup.com
Написа: инж. Васил Станев

Име: инж. Васил Станев

Професионален опит: Инженер- технолог полиграфическо производство, т.е. полиграфист от старата школа, завършил полиграфия в СССР, Украински полиграфически институт 1983 година. Създал е основните учебни програми по полиграфия в средното образование. Съавтор на Държавния образователен стандарт по полиграфия в средното образование. Инж. Васил Станев преподава дълги години в Добрич, където и изучава два випуска по полиграфия

Настоящи занимания: Преподавател в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София. Той допринесе най-много за онлайн речника в Printguide.info, който обогати с над 400 думи. Инж. Станев е наш автор и консултант по всички въпроси, свързани с офсетовия печат и довършителната обработка.

В свободното си време: Превежда руска поезия и сърфира в социалните мрежи.