UWI Label – умният етикет

2283

Изобретен е в Шотландия от Пит Хигинс, предназначението му е да предупреждава за срока на годност на продуктите.

Идеята за този нов умен етикет е много проста. В момента, когато се отвори опаковката, етикетът се активира и започва да сигнализира за срока на годност на продукта, т.е. започва обратно броене на срока на годност. Върху етикета има ред деления, които с изтичането на срока на годност, се оцветяват в различни цветове. Така например, ако цветът е зелен – продуктът може да се употребява без опасения, ако е червен – продуктът е развален.

Според автора на този етикет Пит Хигинс, тази технология може да извърши революция на пазара на опаковки. Потенциални потребители са производителите на лекарства и козметика.

Самата идея се е родила преди пет години, когато малкият син на изобретателя едва не е изял развален продукт. Тогава Пит Хигинс е изоставил основната си работа и е хвърлил всички свои усилия за разработване на новата технология. В този проект той е вложил всички свои спестявания. Съвместно с екипа от учени от Heriot-Watt University след дългогодишен труд е разработена новата технология, която неотдавна получи и престижната награда Scottish Enterprise Life Science Awards. Едновременно с това тя е пусната и в масово производство.

Вложените инвастиции в този проект са около 1,1 милиона лири, но се очаква след пет години самата технология да струва 8 милиона лири. По думите на изобретателя тази технология не само пази здравето на потребителя, но и прави икономии от понякога ненужното бракуване при най-малко съмнение на иначе годни за употреба продукти. Освен това новият етикет може да изпълнява и защитни функции по отношение на фалшификати на известни марки продукти.

По материали: www.uwitechnology.com
www.deadlinenews.co.uk

Написа инж. Васил Станев

Име: инж. Васил Станев

Професионален опит: Инженер- технолог полиграфическо производство, т.е. полиграфист от старата школа, завършил полиграфия в Украйна. Създал първата матура по полиграфия в България, която се зачита за прием в специалност "Полиграфия" в ХТМУ София. Инж. Васил Станев преподава дълги години в Добрич, където и изучава два випуска по полиграфия

Настоящи занимания: Отскоро е назначен за преподавател в Националната професонална гимназия по полиграфия и фотография в София. Той допринесе най-много за онлайн речника в Printguide.info, който обогати с над 400 думи. Инж. Станев е наш автор и консултант по всички въпроси, свързани с офсетовия печат и довършителната обработка.

В свободното си време: Превежда руска и украинска поезия и сърфира в социалните мрежи.