Аерозолен печат

1533
Аерозолен печат

Аерозолният печат е адитивен метод за производство на елементи от печатната електроника, в който особено малки капчици се нанасят на дадена медия с помощта на аеродинамично фокусирана струя от газ.

Преимуществата на аерозолният печат в сравнение с останалите видове печат: не се нуждае от маски, дава повече свобода при конструирането на изделието, не се нуждае от допълнителни модули за довършителни операции, по-малко неблагоприятни въздействия за околната среда.

Нека разгледаме технологията на получаването и нанасянето на аерозола (аерозол е дисперсна система от „летящи“ в газова среда малки частици (течни или твърди)). Материалът (мастилото), което искаме да нанесем първо се изсипва в аерозолният генератор. В зависимост от характера на материала може да се използва пневматичен или ултразвуков генератор. Даже малко количество мастило е достатъчно за зареждане на ултразвуковият генератор, благодарение на което той може да се използва при печат на скъпо струващи композиции, например злато. За сметка на това при изборът на материал трябва да бъдат спазени съществени ограничения в големината на частиците и вискозитет на мастилото. Пневматичният генератор позволява използването на широк диапазон от вискозитети и различни диаметри на частиците, но при използването му е необходимо запълването на по-голям обем с вещество.

Как работи принтерът с аерозолна технология на печат
За образуването на аерозола се подава газ под налягане (азот или въздух), увеличаването на налягането води да „избутването“ на твърдите/течнитечастици до изходния канал, а при взаимодействието на газа с мастилото се образува аерозолът.

На изхода от генератора диаметъра на образуваните аерозолни капки е 1-5 микрона. По-големите капки се отстраняват под действието на земното притегляне. След това концентрацията на мастилото в аерозолът се увеличава, а част от газа се отклонява. На изхода при печатащата глава аерозолната струя се фокусира с помощта на газ. Струята остава фокусирана на разстояние от 5 до 15 мм от печатащата глава, което дава възможност за печат върху триизмерни обекти.

След нанасянето на мастилото следва UV, IR или термична обработка, в зависимост от мастилото и медията.

Класификация на материалите, които могат да бъдат нанесени с помощта на аерозолният печат е показана по-долу в таблица. В зависимост от повърхността на медиите може да се наложи тяхното предварително активиране, например с плазмена обработка.

 

приложение на аерозолния печат

Възможности на аерозолният печат
Аерозолният печат се използва при производството на триизмерни микросхеми, слънчеви батерии (при печат на токопроводящи шини), датчици, електромагнитни екрани, антени, OLED дисплеи, транзистори и др.

 

Нека разгледаме няколко примера на приложение:

Датчик за газ, напечатан на аерозолен принтер
На снимката: Датчик за газ, напечатан на аерозолен принтер

Транзистор
На снимката: Транзистор

Датчик за течности
На снимката: Датчик за течности

В заключение ще кажем, че:
Аерозолният печат е универсален метод за печат на широк спектър от функционални звена в електрониката (проводящи, полупроводникови, диелектрични, резистивни и др.), който позволява всички елементи да бъдат напечатани в непосредствено на триизмерна повърхност, а не само на плоски медии.

Автор: Радина Тамойкина