Антибактериална хартия за принтери

1618
Антибактериална хартия за принтери

Американската компания Domstar ще произвежда първата в света хартия с антибактериални свойства предназначена за принтери. За устройствата, на които ще се използва хартията, няма да има специални изисквания.

Антибактериалната хартия ще възпрепрятства попадането и развитието на вредни микро-организми от типа на бактерии, гъби , плесени и др.
Тайната е в сребърните компоненти, които се използват в състава й. При лабораторни изследвания хартията е показала 99% устойчивост към стафилококови бактерии.

Предназначението на хартията е предимно за офиси, но би могала да се използва с голям успех и в болници, лаборатории и обществени места.

Източник: http://bumprom.ru

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.