Априком продава машини Akiyama

1730
Априком продава машини Akiyama

От началото на м.април 2006 фирма Априком получи правата за продажба на българския пазар на цялата гама от машини Akiyama. Японската фирма се наложи като един от световните производители на листови печатарски машини, особено с оригиналния си проект на офсетова машина J-print за печат 4 върху 4 печатни секции.

Източник: Априком

Интернет портал за печатни технологии.