Високо производителна машина за широк печат.

1983
Високо производителна машина за широк печат.

PIT W-series K range представлява професионален продукт, разработен специално за печатници с висока производителност и необходимост от добра разделителна способност.

Представлява идеално съчетание на скорост, размер, устойчивост на печата и разумни разходи.
Машините PIT W-series K range се характеризират с:
Висока скорост на печат:
Принтерите PIT W-series K range може да бъдат конфигурирани с до 12 печатащи глави Konica 512/360. Тази мощна конфигурация позволява печат при скорости над 70 m2/h на четири хода с отлично качество.
Супер широк печат:
Използването на барабанна ролка диаметър 485 mm позволява печат с ширина 5 m. Линейността на процеса и възможността за подаване на материала осигуряват условия, при които тпечатването на изображения с ширина 5 метра не представлява проблем.
Надеждно подаване:
Прилагането на устойчива конструкция с транспортна лента при подаване на материала води до формирането на устойчиви ролки с диаметър между 500 и 1000 mm, което позволява грешка при изображения с дължина две изображения с дължина 20 M да се отличава с грешка по-малко от 0.05%, което е по-малко от 10 mm.
Поддържане на параметрите на продукцията:
P.I.T. се концентрира основно върху разработването на цифрови печатни машини за големи формати с видсока производителност. Техниките за контрол на много печатни глави и за поддържане на параметрите и надеждността са установени чрез практическо приложение при клиенти с експлоатация в рамките на 24 часа.
Чист отпечатък:
Използването на дъговидна конструкция на печат води до предотвратяване на повреди на печатащите глави поради набръчкване на материала. Поради това можем да гарантираме минимална разделителна способност при минимално разстояние между печатащите глави и материала 1-5 до 2 мм.

Много бързо зареждане на материала:
Конструкцията на PIT W-series K range прави зареждането на материаала много по-бързо и също така много по-удобно без необходимост от опъване на материала. Нагласяването на материала е изключително лесно и поради това може да се постигне голямо спестяване на ръчен труд и/ или материали.
Най-добро съотношение между цена и производителност на пазара:
PIT W-series K range представлява интегрирана машина, която задоволява изискванията по отношение на скорост, качество, надеждност и ширина. Предимствата на начина, по който материалът се подава и се зарежда в машината и привлекателната цена го правят наистина изключителен продукт.
PIT W-series се произвежда в три различни размера, насочени към различни пазари:
1700 mm: идеални за печат върху хартия, позволяващи на потребителя да използва горлеми рула хартия
3300 mm: идеални за клиенти с висока производителност, които работят с режим на експлоатация 24 часа.
5200 mm: идеалният избор за клиенти с големи количества широкоформатен печат или клиенти, които искат да оптимизират производителността.

КОНФИГУРАЦИЯ PIT-W SERIES K range


ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ


Източник: Евроинкс

Интернет портал за печатни технологии.