Високо производителна машина за широк печат.

1967
Високо производителна машина за широк печат.
Spread the love

PIT W-series K range представлява професионален продукт, разработен специално за печатници с висока производителност и необходимост от добра разделителна способност.
inline_287_http://prepressbg.com/images/ma6ina_euroinks.jpg

Представлява идеално съчетание наскорост, размер, устойчивост на печата и разумни разходи.
Машините PIT W-series K range се характеризират с:
Висока скорост на печат:
Принтерите PIT W-series K range може да бъдат конфигурирани с до 12печатащи глави Konica 512/360. Тази мощна конфигурация позволява печатпри скорости над 70 m2/h на четири хода с отлично качество.
Супер широк печат:
Използването на барабанна ролка диаметър 485 mm позволявапечат с ширина 5 m. Линейността на процеса и възможността за подаванена материала осигуряват условия, при които тпечатването на изображенияс ширина 5 метра не представлява проблем.
Надеждно подаване:
Прилагането на устойчива конструкция с транспортна лента при подаванена материала води до формирането на устойчиви ролки с диаметър между500 и 1000 mm, което позволява грешка при изображения с дължина двеизображения с дължина 20 M да се отличава с грешка по-малко от 0.05%,което е по-малко от 10 mm.
Поддържане на параметрите на продукцията:
P.I.T. се концентрира основно върху разработването на цифрови печатнимашини за големи формати с видсока производителност. Техниките законтрол на много печатни глави и за поддържане на параметрите инадеждността са установени чрез практическо приложение при клиенти сексплоатация в рамките на 24 часа.
Чист отпечатък:
Използването на дъговидна конструкция на печат води до предотвратяванена повреди на печатащите глави поради набръчкване на материала. Порадитова можем да гарантираме минимална разделителна способност приминимално разстояние между печатащите глави и материала 1-5 до 2 мм.

inline_684_http://prepressbg.com/images/ma6ina_euroinks2.jpg

Много бързо зареждане на материала:
Конструкцията на PIT W-series K range прави зареждането на материааламного по-бързо и също така много по-удобно без необходимост от опъванена материала. Нагласяването на материала е изключително лесно и порадитова може да се постигне голямо спестяване на ръчен труд и/ илиматериали.
Най-добро съотношение между цена и производителност на пазара:
PIT W-series K range представлява интегрирана машина, която задоволяваизискванията по отношение на скорост, качество, надеждност и ширина.Предимствата на начина, по който материалът се подава и се зарежда вмашината и привлекателната цена го правят наистина изключителен продукт.
PIT W-series се произвежда в три различни размера, насочени къмразлични пазари:
1700 mm: идеални за печат върху хартия, позволяващи на потребителя даизползва горлеми рула хартия
3300 mm: идеални за клиенти с висока производителност, които работят срежим на експлоатация 24 часа.
5200 mm: идеалният избор за клиенти с големи количества широкоформатенпечат или клиенти, които искат да оптимизират производителността.

КОНФИГУРАЦИЯ PIT-W SERIESK range
inline_161_http://prepressbg.com/images/euroinks_tablica.jpg

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
inline_929_http://prepressbg.com/images/eorinks_tablica2.jpg

Източник: Евроинкс

Биографична информация