Вторичното използване на хартия в Европа достигна 55,4%

1518
Вторичното използване на хартия в Европа достигна 55,4%

Конфедерацията на европейските производители на хартия съобщи, че степента на вторично използване на хартия и картон в Европейския съюз достигна 55,4%. За цялата 2005 г. са били преработени 46,6 млн. тона макалатури.

Реалната степен на вторично използване на харттия е малко по-голяма от показаните цифри, заради неотчетената преработка на макалатури, изнесена извън пределите на Европа. Производството на вторична хартия в Европа продължава да расте, като през това време се повишава нейното качество и се разширява асортимента на използваните макалатури. Сега се използват отпадъци с такова качество, каквото преди няколко годин можеше да послужи само за изгаряне. Потенциално възможното ниво на вторично използване на хартия се оценява от Конфедерацията на Европейските производители на хартия като 81%, при отчитане на някои категории хартиена продукция, която не би могла да се използва вторично.

Източник: www.cepi.org

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.