Две нови технологии в помощ на хората с увредено зрение

1717
Две нови технологии в помощ на хората с увредено зрение
Spread the love

Новите технологии и печатът работят във все по-тясно сътрудничество, предоставяйки улеснения за хората със зрителни увреждания.

inline_611_/images/2015/10/blind_touch_art_1_740x360_i3nu.jpg

 

Наскоро бе разпространена информация за две нововъведения, чрез които ще се спомогне не само за четенето, но и за „разглеждането” на изобразително изкуство.

Базираната в Торонто компания Crawford Technologies, в сътрудничество с Voiceye, представи своето нововъедение за прочитане на текст върху отпечатни страници. Това става посредством патентован баркод, позволяващ съхранение на голям обем информация (до 2 страници отпечатан документ). Самият той е с много по-малък размер от познатите ни QR-кодове. Прочитането на кода става посредством безплатно приложение за смартфон.

 

inline_291_/images/2015/10/crawfordvoiceeye_barcode_wuwj.jpg 

Според създателите това е най-големият пробив в тази сфера от създаването на брайловата азбука през 1821 година. По този начин издателствата и печатниците вече ще могат да създават говорещи книги и други печатни материали. Чрез това приложение значително ще се намали разходът за създаване на печатни произведения с брайлов текст, като същевременно ще се намали необходимостта от използване на много по-голям шрифт, водещ до увеличаване на обема. Самите баркодове могат да бъдат използвани с цел разширяване обсега на дадена организация до хора с увредено зрение, при това с много ниски разходи за въвеждане. Авторите смятат, че технологията има много приложения, към които спадат: опаковките и етикетите на продукти, банковите извлечения, комуналните сметки, книгите, печатната реклама и много други.

 

inline_325_/images/2015/10/blind_touch_art_6_l6b2.jpg

По-рано тази година испанският музей Del Prado използва нова 3D технология, за да позволи на хора с увредено зрение, а и не само, да се докоснат до шест от шедьоврите изложени при тях. Самите картини не са оригинали, а много детайлни репродукции, създадени посредством 3D технология за печат, наречена Didú. Тя създава физически обекти на принципа на 3D печата, но чрез добавяне на конкретни химикали се постига по-голяма детайлност на обектите при докосване. Самата технология е показана няколко години по-рано на Graph Expo и посетителите са останали изненадани къде тя би намерила своята ниша. Ето, че тя вече е факт.


Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Професионален опит: Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет. Предстои му да се дипломира и по втора специалност – Икономика. Мениджър Маркетинг и продажби в печатница Оптимап принт. Има над 10 годишен опит в сферата на офестовия печат и номерацията. Преди три години въвежда дигиталния печат в портфолиото на Оптимал принт и е отоговорен за развитието на продуктите и услугите, свързани с него. Списва фирмения блог на Оптимал принт и следи всички новости в областта на печата.

В свободното си време: спортува и списва личен блог по актуални обществено значими теми.