Две нови технологии в помощ на хората с увредено зрение

1775
Две нови технологии в помощ на хората с увредено зрение

Новите технологии и печатът работят във все по-тясно сътрудничество, предоставяйки улеснения за хората със зрителни увреждания.

брайловата азбука

 

Наскоро бе разпространена информация за две нововъведения, чрез които ще се спомогне не само за четенето, но и за „разглеждането” на изобразително изкуство.

Базираната в Торонто компания Crawford Technologies, в сътрудничество с Voiceye, представи своето нововъедение за прочитане на текст върху отпечатни страници. Това става посредством патентован баркод, позволяващ съхранение на голям обем информация (до 2 страници отпечатан документ). Самият той е с много по-малък размер от познатите ни QR-кодове. Прочитането на кода става посредством безплатно приложение за смартфон.

 

брайловата азбука 

Според създателите това е най-големият пробив в тази сфера от създаването на брайловата азбука през 1821 година. По този начин издателствата и печатниците вече ще могат да създават говорещи книги и други печатни материали. Чрез това приложение значително ще се намали разходът за създаване на печатни произведения с брайлов текст, като същевременно ще се намали необходимостта от използване на много по-голям шрифт, водещ до увеличаване на обема. Самите баркодове могат да бъдат използвани с цел разширяване обсега на дадена организация до хора с увредено зрение, при това с много ниски разходи за въвеждане. Авторите смятат, че технологията има много приложения, към които спадат: опаковките и етикетите на продукти, банковите извлечения, комуналните сметки, книгите, печатната реклама и много други.

 

брайловата азбука

По-рано тази година испанският музей Del Prado използва нова 3D технология, за да позволи на хора с увредено зрение, а и не само, да се докоснат до шест от шедьоврите изложени при тях. Самите картини не са оригинали, а много детайлни репродукции, създадени посредством 3D технология за печат, наречена Didú. Тя създава физически обекти на принципа на 3D печата, но чрез добавяне на конкретни химикали се постига по-голяма детайлност на обектите при докосване. Самата технология е показана няколко години по-рано на Graph Expo и посетителите са останали изненадани къде тя би намерила своята ниша. Ето, че тя вече е факт.

брайловата азбука


Текста написа: Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/