Девет нови ISO стандарта за полиграфическата индустрия

1437
Девет нови ISO стандарта за полиграфическата индустрия

Асоциацията на доставчиците на печатни и издателски технологии NPES публикува нови девет международни ISO стандарта, разработени за полиграфическата индустрия.

Девет нови ISO стандарта за полиграфическата индустрия

 

В тях се включват следните нововъведения:

 

ISO 5776:2016 – Стандартизира символи за използване при работа с текст, подлежащ на корекции и редакция, независимо дали става въпрос за ръкописен, машинописен текст или отпечатано копие.
ISO 12641-1:2016 – В него се определят входните настройки за калибриране на различни типове скенери и субстрати, от които се извършва сканирането.
ISO 12647-7:2016 – Отговаря за контрола на процесите при работа с цветни полутонове. Освен това определя изискванията към системите за изработка на дигитални цветни проби, имащи за цел да симулират състоянието на печата. Стандартът съдържа и препоръки за подходящите методи за изпитване.
ISO/TS 15311-1:2016 – Посочва изискванията към печатните материали за търговско и промишлено производство. В него са дефинирани печатните показатели, методите за измерване и изискванията към медиите за печат в зависимост от класа на печатния продукт.
ISO 16762:2016 – Определя изискванията за съхранение, складиране и трансфер на печатната продукция от момента на отпечатване до довършителните процеси.
ISO 16763:2016 – Стандартизира изискванията за качество и допустими отклонения на продукти и междинни компоненти при подвързване. Прилага се основно за продукти, като например: книги, списания, каталози и брошури.
ISO 17972-2:2016 – Дефинира формата (CxF/X-2) за обмен на данни и контрол на процесите при сканиране, както и свързването с метаданни, необходимо за правилното им тълкуване.
ISO 18620:2016 – Задава прост за използване и същевременно мащабируем формат за обмен на настройки за цветови криви между приложения за управление на цвета (и не само), калибратори и RIP системи.
ISO 19445:2016 – Задава набор от XMP метаданни с цел определяне на статуса на изображения и документи, използвани в работния процес.

Текста написа: Антон Даскалов
Източник: www.npes.org

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/